FANDOM


TNCD608 - Cánh Diều Mưa là album thứ 608, thuộc thể loại nhạc quê hương do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Cánh Diều Mưa Đan Nguyên Đan Nguyên, Mai Thiên Vân 4 phút 18 giây
2 Thất Tình Ca Hàn Sinh (Song Ngọc) Phi Nhung, Mạnh Quỳnh 4 phút 56 giây
3 Tình Lỡ Thanh Bình Chế Linh, Thanh Tuyền 5 phút 38 giây
Tôi Đưa Em Sang Sông Nhật Ngân, Y Vũ
4 Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Song Ngọc, Hoài Linh Quang Lê, Băng Tâm 5 phút 4 giây
5 Nếu Mộng Không Thành Giao Tiên Trường Vũ, Mai Thiên Vân 4 phút 57 giây
6 Cánh Buồm Chuyển Bến Minh Kỳ, Hoài Linh Hoàng Oanh, Hương Lan 6 phút 26 giây
7 Ba Tháng Tạ Từ Thanh Sơn Hoàng Nhung, Tuấn Quỳnh, Ngọc Ngữ, Đặng Hà Duy 6 phút 48 giây
Dư Âm Ngày Cũ Sơn Tuyền, Thanh Sơn
Lưu Bút Ngày Xanh Thanh Sơn
8 Ninh Kiều Là Em Tiến Luân Tâm Đoan, Hạ Vy, Hương Thủy 5 phút 25 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.