FANDOM


TNCD607 - Ngày Em Đi là album thứ 607, thuộc thể loại nhạc trữ tình do trung tâm Thuý Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Ngày Em Đi Phúc Trường Minh Tuyết 5 phút 12 giây
2 Về Với Em Đi Shin Hồng Vịnh Mai Tiến Dũng 4 phút 14 giây
3 Về Bên Anh Nhé Hùng Quân Bằng Kiều 4 phút 44 giây
4 Người Không Xứng Đáng Jenny Hải Ngọc Không Như Ý 5 phút 4 giây
5 Tình Trong Dĩ Vãng Ngọc Trọng Nguyễn Hưng 3 phút 58 giây
6 Mãi Một Hình Dung Mạnh Quân Nguyễn Hồng Nhung 5 phút 37 giây
7 Đêm Cuối Bên Nhau Ngọc Trọng Don Hồ 4 phút 42 giây
8 Bội Bạc Song Ngọc Như Ý 4 phút 44 giây
9 Tàu Về Quê Hương Hồng Vân Lương Tùng Quang, Diễm Sương 4 phút 12 giây
10 Thư Pháp Nguyễn Duy Hùng Ngọc Anh 4 phút 42 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.