FANDOM


TNCD586 - Lênh Đênh Phận Buồn là album thứ 586, thuộc thể loại nhạc quê hương do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Lênh Đênh Phận Buồn Thái Thịnh Như Quỳnh 4 phút 54 giây
2 Gặp Lại Cố Nhân Hàn Sinh Đan Nguyên 5 phút 1 giây (x2)
3 Phận Gái Thuyền Quyên Giao Tiên, Nguyên Thảo Đan Nguyên, Hoàng Nhung
4 Chuyến Đò Không Em Hoài Linh, Anh Phong Đặng Hà Duy 5 phút 11 giây
5 Phận Má Hồng Y Vân Hà Thanh Xuân 4 phút 25 giây
6 Cô Giáo Trẻ Cô Phượng Mai Thiên Vân 4 phút 18 giây
7 Linh Hồn Tượng Đá Mai Bích Dung Mai Quốc Huy 4 phút 38 giây
8 Tựa Cánh Bèo Trôi Hoàng Minh Hạ Vy 4 phút 33 giây
9 Thiệp Hồng Báo Tin Minh Kỳ, Huy Cường Ngọc Ngữ 4 phút 40 giây
10 Tân Cổ: Con Gái Của Mẹ Giao Tiên, vọng cổ: Hoàng Song Việt Hương Lan, Châu Ngọc Hà 5 phút 33 giây

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.