FANDOM


TNCD550 - Top Hits 66 - Phố Mùa Đông là album thứ 550, thuộc thể loại nhạc trữ tình do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Một Ngày Vui Mùa Đông Lê Uyên Phương Không Trần Thái Hòa, Ngọc Anh 4 phút 44 giây
2 Tuyết Rơi Mùa Hè Trần Lê Quỳnh Quang Dũng 4 phút 43 giây
3 Phố Mùa Đông Bảo Chấn Lam Anh 3 phút 44 giây
4 Xa Rồi Mùa Đông Nguyễn Nam Ngọc Anh 3 phút 23 giây
5 Đêm Đông Nguyễn Văn Thương, lời: Kim Minh Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 5 phút 51 giây
6 Nỗi Nhớ Mùa Đông Phú Quang, thơ: Phương Thảo Thu Phương 6 phút 46 giây
Cửa Sổ Mùa Đông Dương Thụ Bằng Kiều, Thu Phương
7 Tiễn Em Phạm Duy, thơ: Cung Trầm Tưởng Thiên Tôn 4 phút 48 giây
8 Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng Thanh Hà 3 phút 26 giây
9 White Chrismas Lời Việt: Đình Bảo Quỳnh Vi 3 phút 31 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.