FANDOM


TNCD547 - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc là album thứ 547, thuộc thể loại nhạc thánh ca do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Chúa Hãy Đến Lời Việt: Phan Hoàng Không Lam Anh 3 phút 35 giây
2 Hôm Nay Toàn Dân Thiên Tôn 3 phút 38 giây
3 Ave Maria, Con Dâng Lời Linh mục Huyền Linh Ngọc Hạ 4 phút 50 giây
4 Lời Con Xin Chúa Lê Kim Khánh Quang Dũng 4 phút 31 giây
5 Lời Nguyện Cầu Giáng Sinh Bằng Kiều 4 phút 22 giây
6 Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc Thu Phương 4 phút 38 giây
7 Theo Ánh Sao Đêm Đình Bảo 4 phút 14 giây
8 Nơi Bêlem Linh mục Kim Long Ngọc Anh 3 phút 53 giây
9 Xin Chúa Thấu Lòng Con Nguyễn Văn Đông Trần Thái Hòa 4 phút 48 giây
10 Xin Chúa Xuống Đức Ông Phạm Quốc Tuấn 3 phút 42 giây
11 Ave Maria Mẫu Tâm Lời Việt: Ca Đoàn Mẫu Tâm San Jose Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang 4 phút 56 giây
12 Để Chúa Đến Linh mục Nguyễn Duy Linh mục Joseph Nguyễn Văn Luân, linh mục Thái Quốc Bảo 4 phút 7 giây
13 Say Noel Linh mục Kim Long, thơ: Xuân Ly Băng Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang 5 phút 26 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.