FANDOM


TNCD545 - Anh Muốn Em Sống Sao là album thứ 545, thuộc thể loại nhạc trẻ do trung tâm Thúy Nga phát hành. Album được thực hiện bởi nữ ca sĩ Minh Tuyết.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Thể hiện với Thời lượng
1 Anh Muốn Em Sống Sao Chi Dân Không solo 4 phút 33 giây
2 Sẽ Chẳng Yêu Ai Ngoài Anh Châu Đăng Khoa 5 phút 7 giây
3 Tình Mơ Võ Hoài Phúc 4 phút 5 giây
4 Tuyết Lương Bằng Quang Lương Bằng Quang 4 phút 50 giây
5 Anh Không Thuộc Về Em Hoàng Nhã solo 5 phút 2 giây
6 Nước Mắt Vô Hình Lương Bằng Quang 4 phút 15 giây
7 Hôm Nay Ngày Mai Hoài An 4 phút 45 giây
8 Nỗi Đau Ngự Trị Lương Bằng Quang Không 5 phút 2 giây
9 Trong Đêm Mù Khơi Võ Hoài Phúc 4 phút 43 giây
10 Vì Anh Dối Gian Hoàng Nhã 4 phút 53 giây
11 Vì Em Nhiều Nước Mắt Châu Đăng Khoa 4 phút 31 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.