FANDOM


TNCD541 - Top Hits 64 - Sài Gòn, Sài Gòn là album thứ 541, thuộc thể loại nhạc trẻ do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Sài Gòn, Sài Gòn Châu Đăng Khoa Không Justin Nguyễn, Mai Tiến Dũng, Anh Tú, Kỳ Phương Uyên, Như Loan, Tóc Tiên, Diễm Sương, Ánh Minh, Lam Anh 3 phút 45 giây
2 Sợi Nhớ Lương Bằng Quang Mai Tiến Dũng, Tóc Tiên 4 phút 11 giây
3 Sân Khấu Cuộc Đời Võ Hoài Phúc Như Loan, Trịnh Lam 4 phút 25 giây
4 Sexy, Sexy Châu Đăng Khoa Anh Tú 3 phút 7 giây
5 Vì Sao Ta Yêu Nhau Hoàng Nhã Lương Tùng Quang, Quỳnh Vi 5 phút 10 giây
6 Khói Sương Mong Manh Châu Đăng Khoa Bằng Kiều, Lam Anh 5 phút 43 giây
7 Đời Ca Sĩ Dương Khắc Linh Ánh Minh 3 phút 50 giây
8 Anh Muốn Em Sống Sao Chi Dân Không Minh Tuyết 4 phút 32 giây
9 Sa Mạc Tình Yêu Lời Việt: Khúc Lan Don Hồ, Diễm Sương 5 phút 22 giây
Giấc Mơ Sa Mạc
10 Say Tình Phúc Trường Kỳ Phương Uyên 3 phút 43 giây
11 Tiền Lương Bằng Quang Justin Nguyễn 3 phút 30 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.