FANDOM


TNCD533 - Duyên Quê là album thứ 533, thuộc thể loại nhạc quê hương do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Hoa Nở Về Đêm Mạnh Phát Không Giang Tử, Hương Lan 6 phút
2 Duyên Quê Hoàng Thi Thơ Quang Lê, Ngọc Hạ 4 phút 56 giây
3 Nghèo Trần Quý Tuấn Vũ, Duy Trường, Khánh Lâm 5 phút 53 giây
Hai Đứa Nghèo Như Phy
Số Nghèo
4 Chút Kỷ Niệm Buồn Tô Thanh Sơn Như Quỳnh 4 phút 11 giây
5 Xin Đừng Trách Đa Đa Võ Đồng Điền Kỳ Phương Uyên, Hạ Vy, Ánh Minh, Hương Giang, Minh Tuyết 8 phút 49 giây
Mưa Trên Phố Huế Minh Kỳ, Tôn Nữ Thụy Khương
Em Đi Chùa Hương Trung Đức, thơ: Nguyễn Nhược Pháp
6 Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng
7 Anh Hãy Về Đi Sang Đông, Ngân Trang
8 Trót Dại Tuấn Hải, Lê Kim Khánh
Tình Chỉ Đẹp Thủy Tiên
9 Không Giờ Rồi Vinh Sử
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.