FANDOM


TNCD531 - Top Hits 59 - Tung Bay là album thứ 531, thuộc thể loại nhạc trẻ do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Tung Bay Lương Bằng Quang Ánh Minh, Mai Tiến Dũng 7 phút 55 giây
Cò Lả Không Như Loan, Quỳnh Vi, Tóc Tiên
2 Thật, Hư Nguyễn Hải Phong Anh Tú 3 phút 58 giây
3 Tiễn Anh Về Nơi Xa Vĩnh Tâm Tóc Tiên 3 phút 43 giây
4 Em Lụa Là Lưu Thiên Hương Hương Giang, Dương Triệu Vũ 4 phút 41 giây
5 Em Phải Tin Vào Điều Đó Phúc Trường Như Loan, Lương Tùng Quang 3 phút 35 giây
6 Hai Người Bạn Hoài An Diễm Sương 3 phút 7 giây
7 Nhạc kịch: Tên Sở Khanh Lương Bằng Quang Bằng Kiều, Kỳ Phương Uyên, Minh Tuyết 8 phút 41 giây
8 Trong Cơn Say Phúc Trường Trịnh Lam, Hồ Lệ Thu 4 phút 28 giây
9 Tình Yêu Đánh Rơi Võ Hoài Phúc Lưu Bích 3 phút 25 giây
10 Hát Dưới Cơn Mưa Lời Việt: Thái Thịnh Không Nguyễn Hưng 2 phút 57 giây
11 Rhythm In The Rain John Claude Gummoe Không Lynda Trang Đài, Tommy Ngô 3 phút 35 giây
Back-0

Back cover

TNCD531-10

Mặt đĩa CD

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.