FANDOM


TNCD528 - Top Hits 58 - Ảo Giác là album thứ 528, thuộc thể loại nhạc trữ tình do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Nha Trang Ngày Về Phạm Duy Không Ngọc Anh 5 phút 17 giây
2 Chỉ Còn Lại Tình Yêu Tiến Minh Bằng Kiều 5 phút 14 giây
3 Ảo Giác Lương Bằng Quang Thanh Hà 4 phút 40 giây
4 Tình Cầm Phạm Duy, thơ: Hoàng Cầm Không Đình Bảo 5 phút 4 giây
5 Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Trần Lê Quỳnh Lam Anh 4 phút 10 giây
6 Hương Xưa Cung Tiến Thiên Tôn 5 phút 33 giây
7 Chiều Trên Phá Tam Giang Trần Thiện Thanh, thơ: Tô Thùy Yên Thế Sơn 7 phút 38 giây
Trên Đỉnh Mùa Đông Trần Thiện Thanh Lam Anh
8 Bảy Ngày Đợi Mong Quỳnh Vi, Trần Thái Hòa 4 phút 53 giây
9 Dư Âm Nguyễn Văn Tý Đình Bảo 4 phút 17 giây
10 Chỉ Chừng Đó Thôi Phạm Duy Don Hồ 5 phút 14 giây
TNCD528-8

Mặt đĩa CD

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.