FANDOM


TNCD520 - Sunrise là album thứ 520, thuộc thể loại nhạc trẻ do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Sunrise Ánh Minh 3 phút 25 giây
2 Khi Người Yêu Lừa Dối 3 phút 51 giây
3 3 phút 33 giây
4 Tình Yêu Vụn Vỡ 4 phút
5 Dối Trá Ánh Minh, Lương Tùng Quang 4 phút 29 giây
6 Breaking Away Ánh Minh 4 phút 11 giây
7 Em Đang Ngủ Quên 3 phút 56 giây
8 Remember Me 3 phút 22 giây
9 Bắt Đầu Một Kết Thúc 3 phút 45 giây
10 Bước Cùng Thời Gian 3 phút 57 giây
11 Bắt Đầu 3 phút 30 giây
12 Remember Me (DKL Remix) 3 phút 30 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.