FANDOM


TNCD481 - Chuyện Người Con Gái là album thứ 481, thuộc thể loại nhạc quê hương do trung tâm Thúy Nga phát hành


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Bến Sông Chờ Lời: Mạnh Quỳnh Không Hương Thủy 6 phút 4 giây
2 Chiếc Xuồng Tô Thanh Tùng Hương Thủy, Quang Lê 5 phút 14 giây
3 Chuyện Người Con Gái Thái Hùng Hương Thủy 4 phút 30 giây
4 Con Đò Lỡ Hẹn Phạm Thanh Thảo 5 phút 24 giây
5 Đò Dọc Trầm Tử Thiêng Hương Thủy, Mai Thiên Vân 6 phút 9 giây
6 Công Ơn Cha Mẹ Minh Ngọc Hương Thủy 5 phút 40 giây
7 Tân Cổ: Quán Gấm Đầu Làng Tân nhạc: Giao Tiên, Vinh Sử 9 phút
8 Trở Lại Bạc Liêu Vũ Đức Sao Biển Hương Thủy 5 phút 9 giây
9 Gió Về Miền Xuôi Anh Việt Thu 4 phút 10 giây
10 Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Thanh Sơn 4 phút 14 giây
11 Tâm Sự Đời Tôi Thanh Hằng 5 phút 25 giây
12 Lý Quạ Kêu Dân Ca 3 phút 16 giây
13 Về Quê Phó Đức Phương 5 phút 1 giây
14 Mẹ Từ Bi Nhạc: Chúc Linh, Lời: Hòa thượng Thích Từ Giang Hương Thủy, Kỳ Phương Uyên 6 phút 56 giây
Chùa Tôi Chúc Linh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.