FANDOM


TNCD450 - Top Hits 38 - Dư Âm Tình Ta là album thứ 450, thuộc thể loại nhạc trẻ do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 LK Paris By Night Top Hits Nhiều tác giả Không Bảo Hân, Lương Tùng Quang, Hồ Lệ Thu, Trịnh Lam, Quỳnh Vi, Như Loan, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Don Hồ, Lưu Bích, Nguyễn Hưng, Thế Sơn 8 phút 51 giây
2 LK Hỡi Người Tình Tú Quyên, Như Loan 4 phút 50 giây
3 Dư Âm Tình Ta Hoài An Minh Tuyết, Trịnh Lam 4 phút 55 giây
4 Tiễn Anh Về Với Người Tùng Châu, Thái Thịnh Dương Triệu Vũ, Bảo Hân 7 phút 20 giây
Tình Là Gì? Thái Thịnh Không
5 Khi Người Xa Tôi Lê Xuân Trường Nguyệt Anh 5 phút 34 giây
Chuyện Thường Tình Thế Thôi Lê Quang Thùy Vân
6 Cứ Ngủ Say Nguyễn Hải Phong Mai Tiến Dũng, Hương Giang 4 phút 42 giây
7 Thôi Về Đi Vĩnh Tâm Quỳnh Vi, Lam Anh 4 phút 28 giây
8 Tóc Mây Phạm Thế Mỹ Tóc Tiên 4 phút 10 giây
9 Mirror, Mirror! Gương Thần, Gương Thần Thanh Bùi, lời Việt: Viễn Trinh Thanh Bùi 4 phút 25 giây
10 Tình Em Ngọn Nến Lời Việt: Khúc Lan Minh Tuyết, Don Hồ 5 phút 38 giây
Tàn Tro Lời Việt: Julie
Dù Tình Yêu Đã Mất Hoàng Nhạc Đỗ
11 Một Mai Nếu Em Đi/Ne me quittes pas Lời Việt: Lê Xuân Trường Nguyễn Hưng, Hồ Lệ Thu 4 phút 21 giây
12 Medley New Wave 80's Lời Việt: Lan Anh Thủy Tiên, Lưu Bích, Lương Tùng Quang 6 phút 25 giây
TNCD450b

Back cover

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.