FANDOM


TNCD430 - Luân Vũ Ngày Mưa là album thứ 430, thuộc thể loại nhạc khiêu vũ do trung tâm Thúy Nga phát hành.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Tác giả Bản quyền Điệu nhảy/thể loại nhạc (khiêu vũ) Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 Chờ Một Tiếng Yêu Lê Hựu Hà Không Salsa Minh Tuyết 2 phút 39 giây
2 Thôi Y Vân, Nguyễn Long Cha Cha Trần Thái Hòa 2 phút 46 giây
3 Luân Vũ Ngày Mưa Lời Việt: Khúc Lan Waltz Bảo Hân 2 phút 50 giây
4 Em Là Tất Cả Lời Việt: Duy Quang Rumba Bằng Kiều 4 phút 15 giây
5 Mambo Italiano Mambo Khánh Hà 2 phút 23 giây
6 Ghen Trọng Khương, thơ Nguyễn Bính Fox Swing Bạch Yến 2 phút 54 giây
7 Tan Tác Lời Việt: Lữ Liên Pasodoble Quỳnh Vi 3 phút 13 giây
8 Suối Tóc Văn Phụng Slow Waltz Phi Khanh 2 phút 55 giây
9 Trizzie's Tango Ngọc Anh Tango Trizzie Phương Trinh 2 phút 27 giây
10 Em Ở Đâu? Chí Tài Ballad Dương Triệu Vũ 4 phút 16 giây

Thông tin cơ sở

  • Tất cả các bài hát trên đều được trích từ Paris By Night 93 - Celebrity Dancing.
  • Đây là album có tổng thời gian phát ngắn nhất từ trước đến nay của trung tâm Thúy Nga (30 phút 38 giây).
  • Mambo Italiano là bài hát có thời gian phát ngắn nhất (2 phút 23 giây) và Em Ở Đâu? là bài hát có thời gian phát dài nhất (4 phút 16 giây).
    • Mambo Italiano là bài hát có tên nước ngoài, và là bài hát duy nhất có lời chưa được đặt tiếng Việt, cũng như chưa biết tác giả là ai.
    • Em Ở Đâu? là bài hát duy nhất có thể loại nhạc là Ballad, tức là không phải thể loại nhạc khiêu vũ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.