FANDOM


TNCD277 - Tình Khúc Vũ Thành An - Đừng Yêu Tôi là album thứ 277, thuộc thể loại nhạc trữ tình do trung tâm Thúy Nga phát hành. Album bao gồm các tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An.


Danh sách bài hát

STT Tên bài hát Ca sĩ thể hiện Thời lượng
1 LK Vũ Thành An Tuấn Ngọc, Khánh Hà 5 phút 18 giây
2 Em Đến Thăm Anh Đêm 30 Khánh Ly 5 phút
3 Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em Thế Sơn 4 phút 17 giây
4 Bài Không Tên Số 6 Ý Lan 4 phút 57 giây
5 Tình Khúc Thứ Nhất Thanh Hà 4 phút 22 giây
6 Trần Đức 4 phút 11 giây
7 LK Bài Không Tên Số 2, 3, Cuối Cùng Don Hồ, Thanh Hà 4 phút 36 giây
8 Đừng Yêu Tôi Lưu Bích 4 phút 25 giây
9 Bài Không Tên Số 8 Trần Thái Hòa 4 phút 43 giây
10 Bài Không Tên Số 15 Nguyễn Hưng 4 phút 27 giây
11 Bài Không Tên Số 3 Họa Mi 3 phút 57 giây
12 Đời Đá Vàng Khánh Ly, Vũ Thành An 5 phút 2 giây
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.