FANDOM


Tôi Là Người Việt Nam là bài hát bằng tiếng Anh được sáng tác bởi Dương Khắc Linh và Ánh Minh. Bài hát được sáng tác trước khi chương trình Paris By Night 114 - Tôi Là Người Việt Nam 2 được thu hình, nhằm bày tỏ sự yêu mến của mình đối với quê hương, đất nước Việt Nam.


Xuất hiện trong

Chương trình Paris By Night

CD

Lời

Verse 1

When I was young, I thought I knew it all,

My mom would tell me the stories of our home,

The field of rice, the lullabies she was singing to me.

It's been so long ago, it's been so far away,

And now I realize I've never seen you before.

Verse 2

I long to know about my beginning,

The meaning of my name, my golden skin,

Little towns, sacred temples where my ancestors watch over me.

It's been so long ago, it's been so far away,

But no matter where I go, where I was born,

I'll always know a part of you is deep in my heart.

Điệp khúc

Lưu ý: Điệp khúc được hát sau lời 1 được lặp lại sau khi hát xong lời 2 và được lặp lại hai lần trước khi kết thúc bài.

Vietnam your beauty lies within,

Sweetest dreams and whispering wind,

I hear your voice inside of me,

Telling me who I am, who I am...

Vietname your beauty resonates

Water flows through your thousand lakes,

One day I'll find my way,

To where it all began,

And say: "Tôi Là Người Việt Nam".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.