FANDOM


Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng là một ca khúc nhạc trữ tình (sau 1975) do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác, phỏng theo lời thơ của Hoàng Cầm trong bài thơ mang tên Lá Diêu Bông.


Xuất hiện trong

Chương trình Paris By Night

  • Paris By Night 84 - Passport to Music and Fashion

CD

Lời

Đoạn 1

Lời ru buồn,

Nghe mênh mang mênh mang,

Sau lũy tre già,

Khiến lòng tôi xôn xao...

Ngày lấy chồng,

Em đi qua con đê,

Con đê mòn lối cỏ về,

Có chú bướm vàng bay theo em...

Đoạn 2

Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi,

Lấy chồng sớm làm gì,

Để lời ru thêm buồn?

Đoạn 3 (điệp khúc)

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi,

Còn đâu bao đêm trăng thanh, tát gầu sòng vui bên anh...

Ru em, thời con gái kiêu sa,

Em đố ai tìm được

Lá diêu bông,

Em xin lấy làm chồng...

Đoạn 4 (điệp khúc 2)

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi

Mình tôi lang thang muôn nơi

Đi tìm lá cho em tôi...

Ru em, thời con gái hay quên,

Thương em tôi tìm được

Lá diêu bông

Sao em nỡ vội lấy chồng...

Thông tin cơ sở

  • Trong chương trình Paris By Night 100 - Ghi Nhớ Một Chặng Đường có một vở kịch cũng được đặt tên theo ca khúc này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.