FANDOM


Paris By Night 130 là chương trình Paris By Night thứ 139 (tính cả các chương trình đặc biệt) do trung tâm Thúy Nga sản xuất và phát hành. Chương trình sẽ được thu hình tại Singapore vào ngày 23 - 24 tháng 11 năm 2019, và đây cũng là chương trình đầu tiên trong lịch sử của trung tâm Thúy Nga được thực hiện tại Singapore.


Các nhà tài trợ

  • Golden Rich International
  • Tập Đoàn Tân Hiệp Phát
  • Saigon Garden / Riverside Village
  • Happyland
  • Viện Thẩm Mỹ Khơ Thị
  • YHL - Young Healthy Lush
  • DND Gel
  • Phoenix - Bắc Ninh Resort
  • Eagle Brand / Dầu Gió Xanh Hiệu Con Ó
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.