Các Thúy Nga CDThúy Nga LP là những sản phẩm của trung tâm Thúy Nga.

Các Thúy Nga Compact Disc (gọi tắt là TNCD), thường là các CD trích những bài hát từ các chương trình Paris By Night, hoặc là các CD được thu bởi các ca sĩ nhất định. Mỗi CD thường có 9-12 bài (một số đĩa có từ 8 bài trở xuống hoặc 13-15 bài), với tổng thời lượng các bài hát thường kéo dài trong khoảng từ 40 đến 60 phút. Giá bán của mỗi CD trên trang web thuyngashop.com là $8.95 hoặc $9.95.

Quy luật đặt mã đĩa

 • Nếu là do chính trung tâm sản xuất, mã đĩa sẽ bắt đầu bằng "TNCDxxx" hoặc "TNLPxxx" (nếu đó là đĩa nhựa), trong đó 001<=xxx<=999.
 • Nếu là đĩa do bên khác (bên thứ hai, thứ ba) sản xuất và lấy trung tâm làm nơi đại diện phát hành, mã đĩa sẽ bắt đầu bằng "(mã bên)0xx", trong đó, 01<=xx<=99. Mặc dù mã đĩa dành cho bên thứ hai, bên thứ ba sản xuất và lấy trung tâm làm nơi đại diện phát hành có ba chữ số, nghĩa là cho phép tối đa 999 album được phát hành, nhưng hiện nay chưa có ca sĩ nào có thể sản xuất và phát hành tới 100 album.

Tổng quan về các CD

Qua các năm

Năm 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Số TNCD 001 - 002 003 - 011 012 - 015 016 - 023 024 - 035 036 - 054 055 - 069 070 - 106 107 - 125 126 - 153
Số album 2 9 4 8 12 19 15 27 19 18
Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Số TNCD 154 - 182 183 - 204 205 - 234 235 - 255 256 - 285 286 - 313 314 - 341 342 - 367 368 - 388 389 - 412
Số album 19 22 30 20 30 28 28 26 21 24
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Số TNCD 413 - 433 434 - 458 459 - 481 482 - 502 503 - 512 513 - 533 534 - 549 550 - 563 564 - 581 582 - 593
Số album 21 25 23 21 10 21 16 14 18 12
Năm 2018 2019 2020
Số TNCD 594 - 603 604 - 618 619 - 621
Số album 10 15 3

Qua số bài hát

Số bài 4-7 8 9 10 11 12 13 14 15
001-200 101, 149 021, 039 030, 042, 044, 057, 088, 185 002, 003, 004, 005, 010, 011, 012, 015, 016, 017, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 040, 041, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 059, 060, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 075, 089, 090, 092, 093, 094, 095, 097, 099, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 154, 163, 169, 176, 181, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 014, 106, 112, 130, 138 001, 006, 013, 022, 031, 018, 061, 104, 152, 184, 187, 189 007, 008 009
201-400 223, 224, 373, 395, 399 263, 337, 389 232, 288, 397 (CD 2) 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 238, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256 (CD 2), 257, 262, 265, 266, 267, 268 (CD 2), 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 313, 315, 317, 318, 322, 326, 329, 334, 346, 351, 379, 385, 388, 390, 396 211, 217, 233, 239, 243, 264, 267, 268 (CD 1), 269, 287, 293, 294, 295, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 320, 321, 323, 324, 325, 330, 331, 338, 339, 340, 342, 345, 347, 348, 349, 352, 353, 355, 356, 362, 366, 367, 368, 372, 376, 391, 398 (2 CD), 400 (CD 2) 205, 240, 256 (CD 1), 258, 260, 261, 270, 277, 278, 286, 304, 306, 319, 327, 333, 335, 341, 354, 357, 358, 365, 374, 377, 378, 384, 390, 394 259, 332, 336, 343, 344, 359 (2 CD), 363, 364, 369, 380, 392, 393 219, 350, 360, 361, 370, 371, 375, 381, 382, 383, 397 (CD 1), 400 (CD 1) 387
401-500 460 405, 406, 415, 416, 417, 426, 427, 430, 433, 434, 439, 443, 447, 452, 455, 457, 459, 462, 467, 472, 490, 494, 495, 498, 499 402, 411, 412, 419, 420, 422, 428, 429, 435, 436, 441, 442, 446, 454, 461, 464, 466, 468, 469, 473, 475, 479, 483, 486, 487, 489 403, 404, 408, 409, 410, 413, 421, 431, 444, 445, 448, 449, 450, 453, 456, 458, 465, 471, 477, 482, 484, 491, 492, 493, 496, 497 401, 407, 414, 425, 432, 440, 474, 476, 485, 500 423, 437, 438, 463, 470, 478, 480, 481, 488 424, 451
501-600 559 574, 575 517, 522, 533, 550, 561, 562, 563, 576, 577, 578, 587, 600 501, 507, 508, 509, 513, 514, 516, 521, 525, 528, 529, 530, 534, 535, 537, 544, 546, 549, 558, 560, 564, 569, 570, 571, 572, 579, 581, 585, 586, 588, 589, 595, 596 503, 504, 505, 506, 510, 523, 524, 527, 531, 532, 539, 541, 543, 544, 545, 548, 551, 552, 554, 556, 566, 568, 573, 580, 582, 590, 592, 593, 594, 597 518, 519, 520, 526, 540, 542, 553, 555, 557, 567, 583, 584, 599 515, 547 502, 511, 565, 598 512
601- 608 602, 603, 606 601, 605, 607, 609, 611, 615, 617, 618, 620, 621 614, 619 604, 610, 612, 613, 616

Các CD Top Hits

Xem chi tiết các CD Top Hits tại đây.

Các album nhạc xuân

Xem chi tiết các album nhạc xuân tại đây.

Tổng quan về các đĩa nhựa (LP)

Theo yêu cầu của các khán - thính giả gần xa, trung tâm Thúy Nga đã bắt đầu các dự án thu các bài nhạc tiêu biểu của các ca sĩ được yêu cầu vào trong những đĩa LP. Cho đến nay, đã có 8 album đĩa nhựa được phát hành, mỗi album đĩa nhựa có giá lên tới $49.95, đắt thứ nhì trong số tất cả các sản phẩm mà trung tâm Thúy Nga kinh doanh, sau sản phẩm Sugoi Fucoidan với giá $250 cho một sản phẩm.

Danh sách đĩa nhựa

Số TNLP Tên đĩa Ca sĩ thể hiện Danh sách bài hát (mặt A) Danh sách bài hát (mặt B) Năm phát hành
001 Duyên Phận Như Quỳnh
 1. Duyên Phận (Thái Thịnh)
 2. Lênh Đênh Phận Buồn (Thái Thịnh)
 3. Trả Lại Thời Gian (Vinh Sử)
 4. Chồng Xa
 1. Người Ngoài Phố
 2. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Bắc Sơn)
 3. Khúc Ca Đồng Tháp
 4. Nửa Vầng Trăng
2018
002 Vùng Lá Me Bay
 1. Chờ Người (Khánh Băng)
 2. Tơ Tằm
 3. Huế Buồn
 4. Vùng Lá Me Bay (Anh Việt Thanh)
 1. Câu Chuyện Đầu Năm
 2. Thương Về Miền Trung (Duy Khánh)
 3. Làng Tôi
 4. Mưa Rừng (Huỳnh Anh)
003 Lại Nhớ Người Yêu Đan Nguyên
 1. Lại Nhớ Người Yêu (Giao Tiên)
 2. Chắp Tay Lạy Người (Trúc Phương)
 3. Không Còn Nhớ Người Yêu (Vinh Sử)
 4. Tìm Trong Giấc Mơ (Bảo Ân)
 1. Hẹn Một Mùa Xuân (Đinh Việt Lang)
 2. Áo Em Chưa Mặc Một Lần (Hoài Linh)
 3. Nhẫn Cỏ Cho Em (Vinh Sử)
 4. Ngày Em Đi (Lam Phương)
004 Giết Người Trong Mộng Ngọc Anh
 1. Giết Người Trong Mộng (Phạm Duy)
 2. Bài Không Tên Cuối Cùng (Vũ Thành An)
 3. Tiếng Mưa Đêm (Đức Huy)
 4. Tháng Sáu Trời Mưa (Hoàng Thanh Tâm, thơ: Nguyên Sa)
 1. Hối Tiếc (Trầm Tử Thiêng)
 2. Bao Giờ Biết Tương Tư (Phạm Duy, Ngọc Chánh)
 3. Thu Sầu (Lam Phương)
 4. Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời (Phạm Duy)
2019
005 Cám Ơn Người Tình
 1. Ướt Mi (Trịnh Công Sơn)
 2. Đoản Khúc Cuối Cho Em
 3. Cám Ơn Người Tình (Lam Phương)
 4. Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy)
 1. Nụ Hồng Valentine (Nguyễn Kim Tuấn)
 2. Cay Đắng Tình Đời (Nguyễn Văn Đông)
 3. Nửa Hồn Thương Đau (Phạm Đình Chương)
 4. Mùa Xuân Không Còn Nữa (Lam Phương)
006 Chuyện Của Lam Lam Anh
 1. Chờ Thêm Một Đời (Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Vịnh)
 2. Còn Nguyên Vết Thương Sâu (Thái Thịnh)
 3. Em Của Ngày Xưa Khác Rồi (Vương Anh Tú)
 4. Hương Ngọc Lan (Anh Quân)
 1. Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Triết Phạm)
 2. Muộn Màng (Thái Thịnh)
 3. Sau Tất Cả (Khắc Hưng)
 4. Phố Mùa Đông (Bảo Chấn)
007 Riêng Một Góc Trời Tuấn Ngọc
 1. Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên)
 2. Mắt Lệ Cho Người (Từ Công Phụng)
 3. Dưới Giàn Hoa Cũ (Tuấn Khanh)
 4. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em (Trường Sa)
 1. Nỗi Đau Muộn Màng (Ngô Thụy Miên
 2. Như Đã Dấu Yêu (Đức Huy)
 3. Tâm Sự Gửi Về Đâu (Phạm Duy)
 4. Về Đây Nghe Em (Trần Quang Lộc)
008 Mong Chờ Hoàng Oanh
 1. Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Minh Kỳ)
 2. Về Đâu Mái Tóc Người Thương (hát với Phương Dung)
 3. Tàu Đêm Năm Cũ (Trúc Phương)
 4. Hai Sắc Hoa Tigôn (Trúc Phương, thơ: TTkH)
 1. Đoạn Tuyệt (Phượng Linh)
 2. Mong Chờ (Xuân Tiên)
 3. Một Người Đi (Mai Châu)
 4. Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao (Lê Dinh)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.