FANDOM


Các Thúy Nga CDThúy Nga LP là những sản phẩm của trung tâm Thúy Nga.

Các Thúy Nga Compact Disc (gọi tắt là TNCD), thường là các CD trích những bài hát từ các chương trình Paris By Night, hoặc là các CD được thu bởi các ca sĩ nhất định. Mỗi CD thường có 9-12 bài (một số đĩa có từ 8 bài trở xuống hoặc 13-15 bài), với tổng thời lượng các bài hát thường kéo dài trong khoảng từ 40 đến 60 phút. Giá bán của mỗi CD trên trang web thuyngashop.com là $8.95 hoặc $9.95.

Quy luật đặt mã đĩa

 • Nếu là do chính trung tâm sản xuất, mã đĩa sẽ bắt đầu bằng "TNCDxxx" hoặc "TNLPxxx" (nếu đó là đĩa nhựa), trong đó 001<=xxx<=999.
 • Nếu là đĩa do bên khác (bên thứ hai, thứ ba) sản xuất và lấy trung tâm làm nơi đại diện phát hành, mã đĩa sẽ bắt đầu bằng "(mã bên)0xx", trong đó, 01<=xx<=99.

Tổng quan về các CD

Qua các năm

Giai đoạn 1988-1999 2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016 2017 2018-2020
Số TNCD 001-204 205-367 368-481 482-563 564-581 582-593 594-hiện tại

Qua số bài hát

Số bài 4-7 8 9 10 11 12 13 14 15
001-200 101, 149 021, 039 030, 042, 044, 057, 088, 185 002, 003, 004, 005, 010, 011, 012, 015, 016, 017, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 040, 041, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 059, 060, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 075, 089, 090, 092, 093, 094, 095, 097, 099, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 154, 163, 169, 176, 181, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 014, 106, 112, 130, 138 001, 006, 013, 022, 031, 018, 061, 104, 152, 184, 187, 189 007, 008 009
201-400 223, 224, 373, 395, 399 263, 337, 389 232, 288, 397 (CD 2) 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 238, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256 (CD 2), 257, 262, 265, 266, 267, 268 (CD 2), 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 313, 315, 317, 318, 322, 326, 329, 334, 346, 351, 379, 385, 388, 390, 396 211, 217, 233, 239, 243, 264, 267, 268 (CD 1), 269, 287, 293, 294, 295, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 320, 321, 323, 324, 325, 330, 331, 338, 339, 340, 342, 345, 347, 348, 349, 352, 353, 355, 356, 362, 366, 367, 368, 372, 376, 391, 398 (2 CD), 400 (CD 2) 205, 240, 256 (CD 1), 258, 260, 261, 270, 277, 278, 286, 304, 306, 319, 327, 333, 335, 341, 354, 357, 358, 365, 374, 377, 378, 384, 390, 394 259, 332, 336, 343, 344, 359 (2 CD), 363, 364, 369, 380, 392, 393 219, 350, 360, 361, 370, 371, 375, 381, 382, 383, 397 (CD 1), 400 (CD 1) 387
401-500 460 405, 406, 415, 416, 417, 426, 427, 430, 433, 434, 439, 443, 447, 452, 455, 457, 459, 462, 467, 472, 490, 494, 495, 498, 499 402, 411, 412, 419, 420, 422, 428, 429, 435, 436, 441, 442, 446, 454, 461, 464, 466, 468, 469, 473, 475, 479, 483, 486, 487, 489 403, 404, 408, 409, 410, 413, 421, 431, 444, 445, 448, 449, 450, 453, 456, 458, 465, 471, 477, 482, 484, 491, 492, 493, 496, 497 401, 407, 414, 425, 432, 440, 474, 476, 485, 500 423, 437, 438, 463, 470, 478, 480, 481, 488 424, 451
501-600 559 574, 575 517, 522, 533, 550, 561, 562, 563, 576, 577, 578, 587, 600 501, 507, 508, 509, 513, 514, 516, 521, 525, 528, 529, 530, 534, 535, 537, 544, 546, 549, 558, 560, 564, 569, 570, 571, 572, 579, 581, 585, 586, 588, 589, 595, 596 503, 504, 505, 506, 510, 523, 524, 527, 531, 532, 539, 541, 543, 544, 545, 548, 551, 552, 554, 556, 566, 568, 573, 580, 582, 590, 592, 593, 594, 597 518, 519, 520, 526, 540, 542, 553, 555, 557, 567, 583, 584, 599 515, 547 502, 511, 565, 598 512
601- 608, 622, 623 602, 603, 606, 624, 625 601, 605, 607, 609, 611, 615, 617, 618, 620, 621 614, 619 604, 610, 612, 613, 616

Các CD Top Hits

Số Top Hits Số TNCD Tên album Năm Số bài hát Thời lượng (nếu đã biết)
1 193 Cà Phê Đắng Trở Lại 1999 10
2 211 Trai Thời Nay 2000 11
3 220 Đường Tình Hai Lối 10
4 221 Thiên Đường Là Đây
5 235 Trái Tim Hoang Đường 2001
6 238 Tiếc Làm Gì
7 245 Bạn Tôi
8 252 Hai Chiếc Bóng Cô Đơn
9 258 Dại Khờ 2002 12
10 264 Như Là Tình Yêu 11
11 269 Men Say Tình Ái
12 279 Yêu 10
13 280 Nỗi Đau Người Để Lại
14 287 Thế Giới Không Tình Yêu 2003 11
15 294 Mong Anh Sẽ Đến
16 298 Nhớ... Nửa Vầng Trăng 10
17 304 Xóa Hết Nợ Nần 12
18 316 Nửa Vòng Tay Lạnh 2004 11
19 322 Tiếng Hát Từ Nhịp Tim 10
20 323 Mùa Đông Hoa Trắng 11
21 330 Yêu Mãi Ngàn Năm
22 331 Quên Đi Hết Đam Mê 54 phút 14 giây
23 345 Đắng Cay 2005 54 phút 39 giây
24 346 Nỗi Nhớ 10
25 352 Mãi Còn Yêu 11
26 367 Mộng Đẹp 49 phút 28 giây
27 366 Trọn Kiếp Bình Yên 49 phút 57 giây
28 375 Đã Không Yêu Thì Thôi 2006 14 67 phút 52 giây
29 381 Tình Mộng 65 phút 34 giây
30 390 Tình Dù Trăm Lối 2007 12 57 phút 5 giây
31 391 Niệm Khúc Cuối 11
32 405 Đừng Hứa Với Em 10 40 phút 33 giây
33 406 Em Vẫn Tin 46 phút 29 giây
34 427 Tình Đã Lãng Quên 2008 49 phút 40 giây
35 428 Dĩ Vãng 11
36 441 Ngày Cưới 2009 72 phút 14 giây
37 442 Đừng Giấu Trong Lòng 54 phút 7 giây
38 450 Dư Âm Tình Ta 12 65 phút 39 giây
39 457 Samba Cho Em 10 38 phút 46 giây
40 463 Một Mai Em Rời Xa 2010 14 76 phút 3 giây
41 466 Tim Em Mãi Thuộc Về Anh 11 59 phút 25 giây
42 470 I'll Go This Way 14 59 phút 40 giây
43 477 Mơ Một Tình Yêu 12 53 phút 57 giây
44 479 Tại Sao Là Không? 11 62 phút 48 giây
45 490 Tình Khúc Lam Phương - Mùa Thu Yêu Đương 2011 10 52 phút 55 giây
46 492 Tình Khúc Lam Phương - Cho Em Quên Tuổi Ngọc 12
47 496 Còn Tuổi Nào Cho Em 63 phút 11 giây
48 497 Mội Xinh Nụ Cười 52 phút 31 giây
49 500 Tình Đầu Tình Cuối 13 61 phút 27 giây
50 501 Angel 10 41 phút 36 giây
51 505 Người Tình Trăm Năm 2012 11 48 phút 26 giây
52 506 Chàng 52 phút 3 giây
53 513 Vẫn Yêu Một Người 2013 10 49 phút 8 giây
54 514 Chợt Nhớ, Tình Trái Ngang 53 phút 30 giây
55 521 Lột Xác 50 phút 55 giây
56 523 Giọt Nắng Bên Thềm 11
57 527 Lắng Nghe Thời Gian 53 phút 19 giây
58 528 Ảo Giác 10 52 phút 0 giây
59 531 Tung Bay 11 50 phút 5 giây
60 532 Bướm Mơ 59 phút 35 giây
61 534 Giai Điệu Mùa Xuân 2014 10 41 phút 43 giây
62 535 Hoa Xuân
63 543 Mộng Sầu 11 49 phút 35 giây
64 541 Sài Gòn, Sài Gòn 47 phút 17 giây
66 550 Phố Mùa Đông 2015 9 40 phút 56 giây
67 551 Chia Tay Chiều Đông 11 42 phút 57 giây
68 553 Tóc Xưa 12 58 phút 8 giây
69 557 Tôi Là Người Việt Nam 60 phút 43 giây
70 565 Tâm Hồn Sỏi Đá 2016 14 58 phút 11 giây

Thông tin cơ sở về các CD Top Hits

 • Có tất cả 69 album Top Hits được phát hành cho đến thời điểm hiện tại. Vì một lý do nào đó, Top Hits 65 không được phát hành.
 • Số bài hát trong các album dao động từ 10 đến 14 bài. Các trường hợp đặc biệt bao gồm:
  • Top Hits 66 - Phố Mùa Đông chỉ có 9 bài.
  • Top Hits 49 - Tình Đầu Tình Cuối là album duy nhất có 13 bài.
 • Bảng số liệu về số album với số bài nhất định:
Số bài 9 10 11 12 13 14
Số album 1 24 28 8 1 5

Số album 11 bài chiếm nhiều nhất với 28 đĩa, tiếp theo là album 10 bài với 24 đĩa, còn lại là 15 đĩa với số bài là 9, 12, 13, 14.

 • Album Top Hits ngắn nhất được ghi nhận là Top Hits 39 - Samba Cho Em (38 phút 46 giây).
 • Album Top Hits dài nhất được ghi nhận là Top Hits 40 - Một Mai Em Rời Xa (76 phút 3 giây).

Tổng quan về các đĩa nhựa (LP)

Danh sách đĩa nhựa

Số TNLP Tên đĩa Ca sĩ thể hiện Danh sách bài hát (mặt A) Danh sách bài hát (mặt B) Năm phát hành
001 Duyên Phận Như Quỳnh
 1. Duyên Phận (Thái Thịnh)
 2. Lênh Đênh Phận Buồn (Thái Thịnh)
 3. Trả Lại Thời Gian (Vinh Sử)
 4. Chồng Xa
 1. Người Ngoài Phố
 2. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Bắc Sơn)
 3. Khúc Ca Đồng Tháp
 4. Nửa Vầng Trăng
2018
002 Vùng Lá Me Bay
 1. Chờ Người (Khánh Băng)
 2. Tơ Tằm
 3. Huế Buồn
 4. Vùng Lá Me Bay
 1. Câu Chuyện Đầu Năm
 2. Thương Về Miền Trung
 3. Làng Tôi
 4. Mưa Rừng
003 Lại Nhớ Người Yêu Đan Nguyên
 1. Lại Nhớ Người Yêu (Giao Tiên)
 2. Chắp Tay Lạy Người (Trúc Phương)
 3. Không Còn Nhớ Người Yêu (Vinh Sử)
 4. Tìm Trong Giấc Mơ (Bảo Ân)
 1. Hẹn Một Mùa Xuân (Đinh Việt Lang)
 2. Áo Em Chưa Mặc Một Lần (Hoài Linh)
 3. Nhẫn Cỏ Cho Em (Vinh Sử)
 4. Ngày Em Đi (Lam Phương)
004 Giết Người Trong Mộng Ngọc Anh
 1. Giết Người Trong Mộng (Phạm Duy)
 2. Bài Không Tên Cuối Cùng (Vũ Thành An)
 3. Tiếng Mưa Đêm (Đức Huy)
 4. Tháng Sáu Trời Mưa (Hoàng Thanh Tâm, thơ: Nguyên Sa)
 1. Hối Tiếc (Trầm Tử Thiêng)
 2. Bao Giờ Biết Tương Tư (Phạm Duy, Ngọc Chánh)
 3. Thu Sầu (Lam Phương)
 4. Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời (Phạm Duy)
2019
005 Cám Ơn Người Tình
 1. Ướt Mi (Trịnh Công Sơn)
 2. Đoản Khúc Cuối Cho Em
 3. Cám Ơn Người Tình
 4. Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy)
 1. Nụ Hồng Valentine (Nguyễn Kim Tuấn)
 2. Cay Đắng Tình Đời (Nguyễn Văn Đông)
 3. Nửa Hồn Thương Đau
 4. Mùa Xuân Không Còn Nữa
006 Chuyện Của Lam Lam Anh
 1. Chờ Thêm Một Đời (Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Vịnh)
 2. Còn Nguyên Vết Thương Sâu
 3. Em Của Ngày Xưa Khác Rồi
 4. Hương Ngọc Lan
 1. Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời
 2. Muộn Màng
 3. Sau Tất Cả
 4. Phố Mùa Đông
007 Riêng Một Góc Trời Tuấn Ngọc
 1. Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên)
 2. Mắt Lệ Cho Người (Từ Công Phụng)
 3. Dưới Giàn Hoa Cũ (Tuấn Khanh)
 4. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em (Trường Sa)
 1. Nỗi Đau Muộn Màng (Ngô Thụy Miên
 2. Như Đã Dấu Yêu (Đức Huy)
 3. Tâm Sự Gửi Về Đâu (Phạm Duy)
 4. Về Đây Nghe Em (Trần Quang Lộc)
008 Mong Chờ Hoàng Oanh
 1. Sao Chưa Thấy Hồi Âm
 2. Về Đâu Mái Tóc Người Thương (hát với Phương Dung)
 3. Tàu Đêm Năm Cũ (Trúc Phương)
 4. Hai Sắc Hoa Tigôn
 1. Đoạn Tuyệt (Phượng Linh)
 2. Mong Chờ
 3. Một Người Đi
 4. Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.