Đây là danh sách các sự kiện trong dòng thời gian liên quan hoặc có ảnh hưởng đến trung tâm Thúy Nga và các nhân vật liên quan đến trung tâm (các nghệ sĩ đã từng cộng tác với trung tâm Thúy Nga, các nhân vật đặc biệt của trung tâm, các nhạc phẩm nổi tiếng đã từng được trung tâm Thúy Nga thể hiện,...)

Chú giải

 • Các sự kiện lớn trong lịch sử hoặc các mốc thời gian quan trọng của trung tâm Thúy Nga có ảnh hưởng lớn đến dòng thời gian dưới đây sẽ được viết chữ in đậm.
 • Ngày sáng tác của các nhạc phẩm sẽ được ghi là "N/A".
 • Những sự kiện chưa rõ ngày, tháng cụ thể (ví dụ: ngày sinh của các nhân vật hoặc ngày ghi hình các chương trình Paris By Night) sẽ được ghi là "??????".
 • Khoảng thời gian nghi vấn của một sự kiện nào đó không rõ ngày tháng sẽ không được ghi là "??????" mà được ghi theo "<ngày bắt đầu khoảng nghi vấn> - <ngày kết thúc khoảng nghi vấn> (?)".

Thế kỉ XX

Trước năm 1945

Ngày, tháng Sự kiện tương ứng Ghi chú
1914
8 tháng 1 Nhạc sĩ Lê Thương (tên thật: Ngô Đình Hộ), tác giả của bản trường ca Hòn Vọng Phu, được sinh ra. Qua đời ngày 17 tháng 9 năm 1996, hưởng thọ 82 tuổi.
1917
?????? Nhạc sĩ Lữ Liên được sinh ra. Qua đời ngày 8 tháng 7 năm 2012, hưởng thọ 95 tuổi.
1918
14 tháng 4 Nhạc sĩ Đặng Thế Phong, tác giả nhạc phẩm "Giọt Mưa Thu", được sinh ra. Qua đời ngày 2 tháng 8 năm 1942, hưởng dương 24 tuổi.
1919
N/A Ca khúc Vọng Cổ Hoài Lang được sáng tác và phổ biến.
1921
28 tháng 1 Nhạc sĩ Xuân Tiên được sinh ra. Hiện giờ ông vẫn còn sống. Đến năm 2021, ông thọ 100 tuổi, trở thành nhạc sĩ sống thọ nhất trong làng âm nhạc Việt Nam.
5 tháng 10 Nhạc sĩ Phạm Duy (tên thật: Phạm Duy Cẩn) được sinh ra. Qua đời ngày 27 tháng 1 năm 2013, hưởng thọ 91 tuổi.
1923
5 tháng 11 Nhạc sĩ Châu Kỳ được sinh ra. Qua đời ngày 6 tháng 1 năm 2008, hưởng thọ 84 tuổi.
1924
?????? Nghệ sĩ, giáo sư Trần Văn Trạch được sinh ra. Qua đời ngày 12 tháng 4 năm 1994, hưởng thọ 70 tuổi.
1927
?????? Nhạc sĩ Nguyễn Hiền được sinh ra. Qua đời ngày 23 tháng 12 năm 2005, hưởng thọ 78 tuổi.
1928
21 tháng 9 Nhạc sĩ Văn Chung (Quách Văn Chung) được sinh ra. Qua đời ngày 22 tháng 1 năm 2018, hưởng thọ 89 tuổi.
1929
1 tháng 7 Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được sinh ra. Qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2001, hưởng thọ 72 tuổi.
14 tháng 11 Nhạc sĩ Phạm Đình Chương được sinh ra. Qua đời ngày 22 tháng 8 năm 1991, hưởng dương 61 tuổi.
1930
?????? Nhạc sĩ Văn Phụng được sinh ra. Qua đời ngày 17 tháng 12 năm 1999, hưởng thọ 69 tuổi.
1932
2 tháng 1 Nhạc sĩ Huỳnh Anh được sinh ra. Qua đời ngày 13 tháng 12 năm 2013, hưởng thọ 81 tuổi.
15 tháng 3 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được sinh ra. Qua đời ngày 26 tháng 2 năm 2018, hưởng thọ 85 tuổi.
?????? Ca sĩ Duy Trác được sinh ra.
1933
30 tháng 7 Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương được sinh ra.
10 tháng 12 Nhạc sĩ Tuấn Khanh được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Trúc Phương (tên thật: Nguyễn Thiên Lộc) được sinh ra. Qua đời ngày 18 tháng 9 năm 1995, hưởng dương 62 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Y Vân (tên thật: Trần Tấn Hậu) được sinh ra. Qua đời ngày 28 tháng 11 năm 1992, hưởng dương 59 tuổi (60 tuổi nếu tính theo cách tính tuổi ta, đúng như dự báo trong ca khúc 60 Năm Cuộc Đời do chính ông sáng tác).
1934
5 tháng 8 Ca sĩ Thái Thanh được sinh ra. Qua đời ngày 17 tháng 3 năm 2020, hưởng thọ 85 tuổi.
8 tháng 9 Nhạc sĩ Lê Dinh được sinh ra. Qua đời ngày 9 tháng 11 năm 2020, hưởng thọ 86 tuổi.
14 tháng 9 Nhạc sĩ Ngọc Sơn (tên thật: Thái Ngọc Sơn) được sinh ra.
?????? Nghệ sĩ Thành Được được sinh ra.
1935
?????? Nghệ sĩ, MC Ngọc Phu được sinh ra. Qua đời ngày 5 tháng 2 năm 2020, hưởng thọ 85 tuổi.
1936
24 tháng 8 Nhà văn Nhật Tiến được sinh ra.
21 tháng 12 Ca sĩ, nhạc sĩ Hùng Cường, một trong "tứ trụ nhạc vàng", được sinh ra. Qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1996, hưởng dương 59 tuổi.
?????? Ca sĩ, nhạc sĩ Duy Khánh, một trong "tứ trụ nhạc vàng", được sinh ra. Qua đời ngày 12 tháng 2 năm 2003, hưởng thọ 67 tuổi.
1937
20 tháng 3 Nhạc sĩ Lam Phương (tên thật: Lâm Đình Phùng) được sinh ra. Qua đời ngày 22 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 83 tuổi.
12 tháng 5 Tô Văn Lai, nhà sáng lập trung tâm Thúy Nga, được sinh ra.
25 tháng 7 Ca sĩ Hà Thanh được sinh ra. Qua đời ngày 1 tháng 1 năm 2014, hưởng thọ 76 tuổi.
1 tháng 10 Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng (tên thật: Nguyễn Văn Lợi) được sinh ra. Qua đời ngày 25 tháng 1 năm 2000, hưởng dương 62 tuổi.
?????? MC La Thoại Tân được sinh ra. Qua đời ngày 13 tháng 3 năm 2008, hưởng thọ 71 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Trần Trịnh được sinh ra. Qua đời ngày 10 tháng 10 năm 2012, hưởng thọ 75 tuổi.
1938
1 tháng 5 Nhạc sĩ Thanh Sơn được sinh ra. Qua đời ngày 4 tháng 4 năm 2012, hưởng thọ 73 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Jo Marcel (tên thật: Vũ Ngọc Tòng), tác giả ca khúc "Ngày Đó", được sinh ra.
1939
28 tháng 2 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được sinh ra. Qua đời ngày 1 tháng 4 năm 2001, hưởng dương 62 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Anh Việt Thu (tên thật: Huỳnh Hữu Kim Sang) được sinh ra. Qua đời ngày 15 tháng 3 năm 1975, hưởng dương 36 tuổi.
?????? Ca khúc "Đêm Đông", một trong những ca khúc tiền chiến đầu tiên của làng tân nhạc Việt Nam, được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và Kim Minh.
1940
1 tháng 1 Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (tên thật: Nguyễn Đình Ánh) được sinh ra. Qua đời ngày 14 tháng 4 năm 2016, hưởng thọ 76 tuổi.
17 tháng 11 Nhạc sĩ Tùng Giang được sinh ra. Qua đời ngày 4 tháng 6 năm 2009, hưởng thọ 68 tuổi.
16 tháng 12 Nhạc sĩ Trường Sa (tên thật: Nguyễn Thìn) được sinh ra.
1941
2 tháng 2 Nhạc sĩ Lê Uyên Phương (tên thật: Lê Minh Lập) được sinh ra. Qua đời ngày 29 tháng 6 năm 1999, hưởng dương 58 tuổi.
1942
3 tháng 4 Ca sĩ, nhạc sĩ Chế Linh (tên khai sinh: Jamlen, tên tiếng Việt: Lưu Văn Liên), một trong "tứ trụ nhạc vàng", được sinh ra. Hiện Chế Linh đang là "tứ trụ nhạc vàng" cuối cùng của làng tân nhạc Việt Nam.
9 tháng 6 Ca sĩ Bạch Yến được sinh ra.
12 tháng 6 Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (tức ca sĩ Nhật Trường), một trong "tứ trụ nhạc vàng", được sinh ra. Qua đời ngày 13 tháng 5 năm 2005, hưởng dương 62 tuổi.
27 tháng 7 Nhạc sĩ Từ Công Phụng được sinh ra.
2 tháng 8 Nhạc sĩ Đặng Thế Phong qua đời vì bệnh lao, hưởng dương 24 tuổi.
24 tháng 11 Nhạc sĩ Nhật Ngân được sinh ra. Qua đời ngày 21 tháng 1 năm 2012, hưởng thọ 69 tuổi.
N/A Ca khúc "Giọt Mưa Thu", một trong những ca khúc tiền chiến đầu tiên của làng tân nhạc Việt Nam, được sáng tác bởi nhạc sĩ Đặng Thế Phong và Bùi Công Ký. Đây đồng thời là sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ Đặng Thế Phong.
N/A Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác tác phẩm đầu tay mang tên Cô Hái Mơ, phổ từ một bài thơ của Nguyễn Bính.
1943
20 tháng 4 Nhạc sĩ Vũ Thành An được sinh ra.
16 tháng 7 Ca sĩ Lệ Thu (tên thật: Bùi Thị Oanh) được sinh ra. Qua đời ngày 15 tháng 1 năm 2021, hưởng thọ 77 tuổi.
2 tháng 12 Ca sĩ Thanh Thúy được sinh ra.
27 tháng 12 Nhạc sĩ Song Ngọc (tên thật: Nguyễn Ngọc Thương) được sinh ra. Qua đời ngày 14 tháng 10 năm 2018, hưởng thọ 75 tuổi.
?????? Ca sĩ, cựu bác sĩ quân y Trung Chỉnh được sinh ra.
1944
1 tháng 2 Ca sĩ Giang Tử được sinh ra. Qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2014, hưởng thọ 70 tuổi.
11 tháng 7 Bà Thúy, nhà sáng lập trung tâm Thúy Nga, được sinh ra.
9 tháng 6 Nhạc sĩ Vinh Sử được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Phạm Duy kết bạn với nhạc sĩ Văn Cao. Sau này cả hai người cùng sáng tác hai ca khúc nổi tiếng Suối MơBến Xuân.
1945
1 tháng 2 Ca sĩ Elvis Phương (tên thật: Phạm Ngọc Phương) được sinh ra.
6 tháng 3 Ca sĩ Khánh Ly được sinh ra.
9 tháng 3 Nhà văn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn được sinh ra.
19 tháng 6 - 31 tháng 12 (?) Nghệ sĩ, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao được sinh ra. Qua đời ngày 18 tháng 6 năm 2019, hưởng thọ 73 tuổi.
13 tháng 7 Nghệ sĩ hài Ngọc Giàu được sinh ra.
13 tháng 10 Ca sĩ, nhạc sĩ Christophe (tên thật: Daniel Bevilacqua) được sinh ra. Qua đời ngày 16 tháng 4 năm 2020, hưởng thọ 74 tuổi.

Giai đoạn 1946 - 1975

Ngày tháng Sự kiện tương ứng Ghi chú
1946
5 tháng 6 Nhạc sĩ Lê Hựu Hà được sinh ra.
6 tháng 11 Ca sĩ Hoàng Oanh (tên khai sinh: Huỳnh Kim Chi) được sinh ra.
Tháng 8 Ca sĩ Phương Dung được sinh ra.
N/A Hai bài đầu tiên trong trường ca Hòn Vọng Phu được sáng tác bởi nhạc sĩ Lê Thương.
1947
29 tháng 3 John Pierre Barry, CEO Eurotelevision, đồng thời là đạo diễn của 15 chương trình Paris By Night đầu tiên, được sinh ra. Qua đời ngày 23 tháng 2 năm 2018, hưởng thọ 70 tuổi.
13 tháng 6 Nhạc sĩ Đức Huy được sinh ra.
14 tháng 7 Nghệ sĩ Phượng Liên được sinh ra.
4 tháng 10 Ca sĩ Tuấn Ngọc (tên thật: Lữ Anh Tuấn) được sinh ra.
29 tháng 10 Ca sĩ Thanh Tuyền (tên thật: Phạm Như Mai) được sinh ra.
1948
1 tháng 3 Ca sĩ Thanh Lan được sinh ra.
20 tháng 5 Ca sĩ Anh Khoa được sinh ra.
26 tháng 9 Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác ca khúc Ô Mê Ly khi chỉ mới 18 tuổi.
1949
8 tháng 9 Ca sĩ Giao Linh (tên thật: Đỗ Thị Sinh) được sinh ra.
11 tháng 9 Nghệ sĩ Bảo Quốc được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy kết hôn với ca sĩ Thái Hằng, chính thức trở thành anh rể của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ca sĩ Thái Thanh.
?????? Bài cuối cùng, Người Chinh Phu Về, trong loạt trường ca Hòn Vọng Phu được sáng tác và hoàn thành bởi nhạc sĩ Lê Thương.
?????? Ban hợp ca Thăng Long được thành lập.
?????? Nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh ra. Qua đời ngày 7 tháng 6 năm 2020, hưởng thọ 71 tuổi.
?????? Ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Anh được sinh ra. Qua đời ngày 10 tháng 2 năm 2021, hưởng thọ 71 - 72 tuổi.
1950
1 tháng 7 Nghệ sĩ cải lương Minh Vương được sinh ra.
4 tháng 11 Ca sĩ Duy Quang được sinh ra. Qua đời ngày 19 tháng 12 năm 2012, hưởng dương 62 tuổi.
?????? Ca sĩ Anh Tú (tên thật: Lữ Anh Tú, ca sĩ trước năm 1975) được sinh ra. Qua đời ngày 3 tháng 12 năm 2003, hưởng dương 53 tuổi.
1951
15 tháng 1 Ca sĩ Thái Châu (tên thật: Trương Chiêu Thông) được sinh ra.
18 tháng 1 Ca sĩ Julie Quang, người vợ đầu của ca sĩ Duy Quang, được sinh ra.
9 tháng 6 Nhạc sĩ Phạm Duy cùng gia đình đi bằng máy bay vào Sài Gòn định cư.
?????? Nhạc sĩ Quốc Dũng được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy, cùng với Lê Thương và Trần Văn Trạch, bị tố cáo là gián điệp cho Việt Minh và bị tù giam 120 ngày.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác nhạc phẩm Mười Thương.
1952
28 tháng 3 Ca sĩ Khánh Hà được sinh ra.
17 tháng 7 Ca sĩ Lê Uyên, phu nhân của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương, được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác nhạc phẩm đầu tay mang tên Chiều Thu Ấy. Năm ấy ông mới 15 tuổi.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác nhạc phẩm Ly Rượu Mừng, được cho là ca khúc nhạc xuân đầu tiên trong tân nhạc Việt Nam trước khi người ta biết đến ca khúc Bến Xuân của nhạc sĩ Văn Cao.
N/A Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác ca khúc Nắng Chiều là ca khúc nhạc bolero đầu tiên trong âm nhạc Việt Nam.
N/A Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác ca khúc Tình Hoài Hương, ca khúc đầu tiên thuộc đề tài quê hương, đất nước.
?????? Lê Thị Tuyết Lan, người vợ đầu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được sinh ra. Qua đời vào năm 1978, hưởng dương 26 tuổi.
1953
19 tháng 6 Ca sĩ Phương Hồng Quế được sinh ra.
?????? Nghệ sĩ Sơn Ca được sinh ra.
?????? Nghệ sĩ hài Trang Thanh Lan được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy du học ngành thanh nhạc tại Pháp.
?????? Nhạc sĩ Phạm Đình Chương kết hôn với ca sĩ Khánh Ngọc.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác nhạc phẩm Đón Xuân.
1954
2 tháng 4 Ca sĩ Vũ Khanh được sinh ra.
26 tháng 4 Hiệp định Genève chia cắt hai miền Nam - Bắc.
30 tháng 10 Ca sĩ Ái Vân được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy bắt đầu sáng tác một số ca khúc thuộc trường ca Con Đường Cái Quan.
?????? Gần một triệu người Việt di cư từ Bắc vào Nam sau hiệp định Genève theo chương trình Passage to Freedom do Pháp và Hoa Kỳ tổ chức, trong đó có nhiều văn - nghệ sĩ, trí thức từ miền Bắc.
N/A Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác nhạc phẩm Chuyến Đò Vĩ Tuyến để ghi nhớ sự kiện di cư từ Bắc vào Nam, khi ông chỉ mới 17 tuổi.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác và hoàn thành bản trường ca Hội Trùng Dương gồm ba bài: Tiếng Sông HồngTiếng Sông HươngTiếng Sông Cửu Long.
1955
1 tháng 5 Ca sĩ Họa Mi được sinh ra.
16 tháng 8 Ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp Nguyễn Hưng (tên thật: Nguyễn Từ Hưng) được sinh ra.
26 tháng 10
 • Chính quyền Việt Nam Cộng hòa được thành lập, đổi tên từ "Quốc gia Việt Nam", với tổng thống Ngô Đình Diệm nắm quyền.
 • Nhạc sĩ Diệu Hương (tên thật: Lê Thị Diệu Hương) được sinh ra.
Thời điểm này đã mở ra thời kỳ nhạc vàng/nhạc bolero.
1956
9 tháng 5 Ca sĩ Hương Lan được sinh ra.
28 tháng 12 Ca sĩ Ngọc Lan (tên thật: Lê Thanh Lan) được sinh ra. Qua đời ngày 6 tháng 3 năm 2001, hưởng dương 44 tuổi.
?????? Ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn được sinh ra.
?????? Nghệ sĩ đàn bầu Đức Thành được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác ca khúc Phiên Gác Đêm Xuân.
N/A Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc Ướt Mi, vốn là ca khúc đầu tay của ông khi ông chỉ mới 17 tuổi.
N/A Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác ca khúc Chiều Mưa Biên Giới, dành tặng cho những người lính Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở vùng biên giới Việt - Campuchia. Ca khúc này sau đó đã trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
N/A Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác ca khúc Kiếp Nghèo để nói về hoàn cảnh nghèo khó của chính bản thân mình. Chính ca khúc này, cùng với những ca khúc khác ông viết khi chưa tới 20 tuổi (bao gồm Khúc Ca Ngày Mùa, Sầu Ly Hương,...) đã mang đến cho ông những nguồn lợi tài chính khổng lồ sau này.
N/A Nhạc sĩ Anh Việt Thu sáng tác ca khúc Giòng An Giang.
N/A Xảy ra vụ ngoại tình giữa nhạc sĩ Phạm Duy với ca sĩ Khánh Ngọc.
1957
N/A Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác ca khúc Bức Tâm Thư để nói lên tâm tình của người con gái hậu phương.
?????? Gia đình nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn định cư tại Sài Gòn.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa với ý thơ của nhà thơ Đinh Hùng.
N/A Nhạc sĩ Song Ngọc sáng tác nhạc phẩm đầu tay mang tên Mưa Chiều.
N/A Nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác nhạc phẩm Tình Thương Mái Lá.
N/A Nhạc sĩ Y Vân sáng tác ca khúc Lòng Mẹ, là ca khúc tân nhạc đầu tiên và cũng là ca khúc huyền thoại viết về tình mẫu tử.
1958
1 tháng 1 Ca sĩ Ý Lan được sinh ra.
25 tháng 4 Ca sĩ Thái Hiền được sinh ra.
15 tháng 8 Nghệ sĩ Chí Tài được sinh ra. Qua đời ngày 9 tháng 12 năm 2020, hưởng dương 62 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Lam Phương gia nhập Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
N/A Nhạc sĩ Hoàng Trọng sáng tác ca khúc Tiễn Bước Sang Ngang theo thể loại nhạc tango.
N/A Nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác ca khúc Chiều Làng Em.
1959
14 tháng 1 Nghệ sĩ Nguyên Lê được sinh ra.
20 tháng 11 Nghệ sĩ hài Quang Minh được sinh ra.
16 tháng 12 Ca sĩ Tuấn Vũ được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Lam Phương và nghệ sĩ Túy Hồng kết hôn.
?????? Lê Xuân Việt, con trai trưởng của nữ ca sĩ Thái Thanh, được sinh ra.
?????? Ca sĩ Phương Loan được sinh ra.
?????? Nghệ sĩ hài Kiều Linh được sinh ra. Qua đời ngày 23 tháng 12 năm 2015, hưởng thọ 56 tuổi.
1960
1 tháng 1 Ca sĩ Sơn Tuyền được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác nhạc phẩm Mắt Buồn với ý thơ của nhà thơ Lưu Trọng Lư để dành tặng cho nữ ca sĩ Lệ Thu.
N/A Nhạc sĩ Phạm Duy hoàn thành bản trường ca Con Đường Cái Quan.
N/A Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác ca khúc Đừng Bỏ Em Một Mình.
N/A Nhạc sĩ Song Ngọc sáng tác ca khúc Bừng Sáng cho đài phát thanh khi chỉ mới 17 tuổi.
?????? Lê Thị Quỳnh Dao (tức ca sĩ Quỳnh Hương), con gái thứ của Thái Thanh, được sinh ra.
1961
5 tháng 10 Nghệ sĩ Vân Sơn được sinh ra.
?????? Ca sĩ Jeannie Mai được sinh ra. Qua đời vào năm 1991, hưởng dương 30 tuổi.
N/A Nhạc sĩ Song Ngọc phổ nhạc bài thơ Tiễn Đưa của nhà thơ Nguyên Sa.
N/A Nhạc sĩ Nguyễn Hiền sáng tác ca khúc Tìm Đâu và tặng nó cho nữ ca sĩ Lệ Thu.
1962
9 tháng 2 Nhạc sĩ Nguyễn Hiền sáng tác ca khúc Anh Cho Em Mùa Xuân dựa trên ý thơ của Nguyễn Hiền vào sáng mùng 5 Tết.
22 tháng 2 Ca sĩ Don Hồ (tên thật: Hồ Mạnh Dũng) được sinh ra.
25 tháng 9 Nghệ sĩ Hồng Đào được sinh ra.
?????? Ca sĩ Thái Thảo được sinh ra.
?????? Ca sĩ Mạnh Đình được sinh ra.
?????? Lê Thị Thanh Loan, con gái út của Thái Thanh, được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác ca khúc Xóm Đêm.
1963
25 tháng 2 Ca sĩ Trường Vũ được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Phạm Duy bắt đầu sáng tác trường ca Mẹ Việt Nam.
1964
29 tháng 9 Dalena (tên thật: Dalena Morton), ca sĩ người Mỹ hát nhạc Việt, được sinh ra.
18 tháng 10 Marie Tô/Tô Ngọc Thủy được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác nhạc phẩm Hải Ngoại Thương Ca nhằm kêu gọi kiều bào trở về nước để tham gia đóng góp xây dựng đất nước.
N/A Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác nhạc phẩm Về Mái Nhà Xưa.
?????? Nhạc sĩ Tùng Châu được sinh ra.
?????? Ca sĩ Thái Thanh hạ sinh con trai út là Lê Đại.
1965
30 tháng 6 MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên được sinh ra.
10 tháng 10 Ca sĩ Thế Sơn được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy tham gia phong trào Du ca, đi nhiều nơi tại miền Nam Việt Nam để phổ biến các ca khúc nói lên thân phận của tuổi trẻ thời đó.
?????? Ca sĩ Thái Thanh ly hôn với tài tử Lê Quỳnh.
1966
10 tháng 1 Ca sĩ Tô Chấn Phong được sinh ra.
1 tháng 7 Nhạc sĩ Thái Thịnh được sinh ra.
2 tháng 9 Ca sĩ Trizzie Phương Trinh được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác ca khúc Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội phỏng theo ý thơ của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn.
N/A Nhạc sĩ Anh Việt Thu sáng tác ca khúc Hai Vì Sao Lạc.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy được văn phòng Giáo dục Văn hóa của Bộ Ngoại giao Mỹ mời sang nước này, tại đây ông được mời tham quan các đài truyền hình, nhạc hội, đến ở trong gia đình nghệ sĩ The Beers Family, Petersburg.
1967
?????? Nghệ sĩ hài Trung Dân được sinh ra.
?????? Ca sĩ Chế Linh được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông kết hợp với Thanh Tuyền.
1968
31 tháng 1 Thảm sát Huế Mậu Thân: Quân đội Bắc Việt (bao gồm Quân đội Nhân dân Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) tiến hành tổng tấn công miền Nam Việt Nam, mục tiêu là Huế và Sài Gòn và thảm sát người dân miền Nam.
9 tháng 10 Ca sĩ Lynda Trang Đài được sinh ra.
28 tháng 12 Ca sĩ Lưu Bích được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác nhạc phẩm Bài Ca Dành Cho Những Xác Người để nói về sự thảm khốc của sự kiện Huế Mậu Thân.
N/A Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sáng tác nhạc phẩm Những Con Đường Trắng, phổ theo ý thơ của Tô Kiều Ngân.
1969
18 tháng 3 Ca sĩ Thanh Hà được sinh ra.
19 tháng 9 Nghệ sĩ Cường Vũ được sinh ra.
18 tháng 12 Nghệ sĩ hài Hoài Linh được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Quốc Hùng được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Nhật Trung được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Vũ Thành An xuất bản tập nhạc gồm những Bài Không Tên. Các Bài Không Tên rất được ưa chuộng vào thời điểm này.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác nhạc phẩm Đôi Mắt Người Sơn Tây phỏng theo ý thơ của nhà thơ Quang Dũng.
1970
30 tháng 3 Ca sĩ Cẩm Ly được sinh ra.
9 tháng 9 Ca sĩ Như Quỳnh (tên thật: Lê Lâm Quỳnh Như) được sinh ra.
12 tháng 11 Nguyễn Quang Định, nhân viên camera của đài truyền hình VietFaceTV và trung tâm Thúy Nga, được sinh ra. Đã qua đời ngày 19 tháng 9 năm 2020, hưởng dương 49 tuổi.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác ca khúc Nửa Hồn Thương Đau phỏng theo ý thơ của Thanh Tâm Tuyền.
N/A Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác ca khúc Thành Phố Buồn để miêu tả vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt.
N/A Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác ca khúc Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy sang Hoa Kỳ lần nữa để làm cố vấn cho Bộ thông tin Hoa Kỳ để "giải độc dư luận Mỹ".
?????? Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn kết hôn với Lê Thị Tuyết Lan, một nữ sinh trường St. Thomas.
N/A Nam ca sĩ Tuấn Ngọc kết hợp hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Cát BụiTình Xa thành một bài và dùng nó để giới thiệu các tiếng hát Khánh Hà, Anh Tú và Thúy Anh.
1971
22 tháng 4 Ca sĩ Mạnh Quỳnh được sinh ra.
30 tháng 7 Ca sĩ Lương Tùng Quang (tên thật: Lương Quang Trường Chinh) được sinh ra.
3 tháng 9 Ca sĩ Lâm Nhật Tiến được sinh ra.
9 tháng 10 Ca sĩ Thanh Trúc (tên thật: Tatiana Nguyễn Thu Hằng) được sinh ra.
17 tháng 12 Nghệ sĩ Diễm Liên được sinh ra.
1972
12 tháng 1 Ca sĩ Thủy Tiên được sinh ra.
10 tháng 4 Ca sĩ Phi Nhung được sinh ra.
13 tháng 5 Ca sĩ La Sương Sương (tên thật: Đỗ Thanh Trang) được sinh ra. Qua đời ngày 24 tháng 1 năm 2007, hưởng dương 34 tuổi.
29 tháng 8 Ca sĩ Thiên Kim được sinh ra.
9 tháng 10 Ca sĩ Thu Phương được sinh ra.
16 tháng 12 Hoàng Oanh kết hôn với nhạc sĩ Mai Châu (tác giả ca khúc Một Người Đi).
?????? Ca sĩ Hà Phương được sinh ra.
?????? Tô Văn Lai và bà Thúy thành lập trung tâm Thúy Nga tại Sài Gòn.
?????? Chế Linh đoạt giải Kim Khánh - huy chương vàng đệ nhất hạng nam ca do nhật báo Trắng Đen tổ chức
?????? Nguyễn Hưng đoạt giải Kim Khánh môn khiêu vũ Chachacha do nhật báo Trắng Đen tổ chức.
N/A Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác nhạc phẩm Khóc Thầm. Sau này, nhạc phẩm đã được trình bày thành công bởi Như Quỳnh trong Paris By Night 88.
N/A Nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác ca khúc Một Mai Giã Từ Vũ Khí.
1973
28 tháng 1 Ca sĩ Trần Thái Hòa được sinh ra.
25 tháng 4 Ca sĩ Bảo Hân được sinh ra.
10 tháng 6 Nghệ sĩ hài Hữu Lộc được sinh ra. Qua đời ngày 17 tháng 5 năm 2010, hưởng dương 36 tuổi.
4 tháng 7 Ca sĩ Im Tae-kyung được sinh ra.
13 tháng 7 Ca sĩ Bằng Kiều được sinh ra.
15 tháng 9 Ca sĩ Loan Châu được sinh ra.
19 tháng 10 Ca sĩ Hồ Lệ Thu được sinh ra.
1974
Tháng 5 Ca sĩ Trịnh Lam được sinh ra.
20 tháng 8 Ca sĩ Hương Thủy được sinh ra.
20 tháng 10 Nghệ sĩ hài Kiều Oanh được sinh ra.
27 tháng 12 Ca sĩ Quỳnh Dung được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Giao Tiên sáng tác ca khúc Lại Nhớ Người Yêu. 42 năm sau, ca khúc này trở thành một trong những top hits của nam ca sĩ Đan Nguyên khi anh cộng tác với trung tâm Thúy Nga.
?????? Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có con trai đầu tiên. Qua đời vào năm 1978, hưởng dương 4 tuổi.
?????? Sáu tháng sau khi có con, Nguyễn Ngọc Ngạn được biệt phái về dạy học với cấp bậc Trung úy.
1975
9 tháng 3 Ca sĩ Shayla Châu Đình được sinh ra.
15 tháng 3 Nhạc sĩ Anh Việt Thu qua đời vì hoại thận, hưởng dương 36 tuổi.
17 tháng 4 Nhạc sĩ Phạm Duy bị Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam tuyên án tử hình vắng mặt.
21 tháng 4 Ca sĩ Ngọc Anh được sinh ra.
27 tháng 4 Nhạc sĩ Phạm Duy vượt biển bằng cách đi theo tàu hải quân Mỹ.
30 tháng 4
 • Quân đội Bắc Việt tiến vào đánh chiếm Sài Gòn và lấy danh nghĩa là "giải phóng", dẫn đến việc người dân miền Nam đồng loạt vượt biên ra nước ngoài sinh sống, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ, trí thức,... Trong biến cố này, rất nhiều người đã chết vì bị Việt cộng bắn, chết vì đói khát hoặc chết đuối trên biển.
 • Trung tâm Thúy Nga phải đóng cửa.
 • Nhạc sĩ Lam Phương cùng gia đình vượt biên với hai bàn tay trắng. Ông đã sáng tác ca khúc Con Tàu Định Mệnh ngay trên boong tàu để ghi nhớ sự kiện này.
 • Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn bị bắt và đưa đi cải tạo, chịu chung số phận với rất nhiều nhân sĩ, trí thức, quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa không kịp vượt biên hoặc thua trận.
 • Các tác phẩm nhạc vàng bị chính quyền mới cấm lưu hành.
11 tháng 5 Nghệ sĩ hài Hoài Tâm được sinh ra.
?????? Chế Linh bị chính quyền mới cấm hát.
?????? Thái Thanh từ chối thể hiện các ca khúc cách mạng và bị cấm hát.
?????? Gia đình nhạc sĩ Phạm Duy định cư tại thành phố Midway, Quận Cam (Orange County), California.
?????? Gia đình nhạc sĩ Lam Phương định cư tại Virginia.

Giai đoạn 1976 - 1983

Ngày tháng Sự kiện tương ứng Ghi chú
1976
25 tháng 4 Ca sĩ, diễn viên Kim Jong Kook được sinh ra.
5 tháng 8 Nghệ sĩ hài Thúy Nga được sinh ra.
7 tháng 8 Ca sĩ Quang Dũng được sinh ra.
15 tháng 10
 • Ca sĩ Minh Tuyết được sinh ra.
 • Nghệ sĩ hài Việt Hương được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Trúc Phương vượt biên lần thứ nhất, thất bại. Ông bị tịch thu nhà số 301 Lý Thường Kiệt, Quận 11.
?????? Gia đình ông Tô Văn Lai được bảo lãnh qua Pháp.
1977
16 tháng 1 Nhạc sĩ Hoài An được sinh ra.
5 tháng 5 Ca sĩ Tâm Đoan được sinh ra.
26 tháng 8 Ca sĩ Trần Thu Hà được sinh ra.
8 tháng 10 Ca sĩ Tú Quyên (tên thật: Trần Kim Quyên) được sinh ra.
?????? Ca sĩ Hạ Vy (tên thật: Nguyễn Lê Tường Vy) được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Diệu Hương sáng tác ca khúc đầu tay Tôi Muốn Hỏi Tại Sao.
1978
9 tháng 6 Ca sĩ Duy Trường được sinh ra.
28 tháng 8 Ca sĩ Mai Quốc Huy được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Lam Phương, sau khi đã ly hôn với người vợ đầu, đã viết nên ca khúc Lầm. Ca khúc này, cùng với ca khúc Buồn sáng tác trong năm này, đã mở nên một thời kỳ sáng tác nhạc mới của Lam Phương ở hải ngoại.
?????? Ca sĩ Chế Linh bị bắt vì tội "phản động" và bị biệt giam 28 tháng (2 năm 3 tháng).
?????? Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn vượt biên cùng gia đình và hơn 100 người khác trên một chiếc tàu đánh cá. Tuy nhiên, trên đường vượt biên, thuyền gặp bão và bị cảnh sát nã súng khiến vợ con ông cùng nhiều người khác tử nạn và ông phải ở tại trại tị nạn Kota Bharu. Thời gian này, ông sáng tác tác phẩm đầu tay, Người Đàn Bà Còn Ở Lại.
?????? Gia đình nhạc sĩ Văn Phụng di cư đến Malaysia.
?????? Gia đình nhạc sĩ Văn Phụng định cư tại Jakarta, Indonesia.
N/A Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác nhạc phẩm Mất, coi như là nhạc phẩm nối tiếp ca khúc Con Tàu Định Mệnh vì ý nghĩa ghi nhớ lịch sử của nó.
1979
?????? Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn bắt đầu sự nghiệp văn học của mình.
1980
24 tháng 1 Ca sĩ Quang Lê (tên thật: Lê Hữu Nghị) được sinh ra.
1 tháng 7 Don Hồ cư ngụ tại Missouri cùng với người anh cả và anh kế.
Tháng 10 Don Hồ di cư sang California.
23 tháng 12 Ca sĩ Ngọc Hạ được sinh ra.
?????? Ca sĩ Nguyệt Anh được sinh ra.
?????? Ca sĩ Nguyễn Thắng được sinh ra.
?????? Nhà thiết kế Thái Nguyễn được sinh ra.
?????? Ca sĩ Chế Linh được tại ngoại sau 28 tháng và đã đi vượt biên.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác ca khúc Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển theo ý thơ của Du Tử Lê. Bài hát này sau đó trở thành hiện thực khi gia đình đem hỏa táng ông và rải tro cốt xuống biển vào năm 1991.
1981
3 tháng 2 Ca sĩ Băng Tâm được sinh ra.
21 tháng 3 Nhạc sĩ Vũ Thành An được rửa tội và trở thành một người theo Công giáo.
20 tháng 4 Ca sĩ Như Loan (tên thật: Loanne Lê) được sinh ra.
6 tháng 7 Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (nghệ danh trước đó: Yến Vy) được sinh ra.
3 tháng 9 Ca sĩ, nhạc sĩ Đình Bảo được sinh ra.
N/A Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác ca khúc Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn theo ý thơ của Du Tử Lê.
1982
19 tháng 6 Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn kết hôn với người vợ sau là Trần Ngọc Diệp.
7 tháng 12 Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc được sinh ra.
12 tháng 12 Ca sĩ Mai Thiên Vân được sinh ra.
?????? Ca sĩ Ngọc Liên được sinh ra.
?????? Ca sĩ Nguyễn Hưng mở lớp đào tạo vũ công.
1983
12 tháng 1 Ca sĩ Thanh Bùi được sinh ra.
21 tháng 2 Ca sĩ Quỳnh Vi (tên thật: Trần Thanh Vi) được sinh ra.
15 tháng 3 Nguyễn Vương Định, con trai thứ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được sinh ra.
20 tháng 4 Nghệ sĩ hài Trường Giang được sinh ra.
5 tháng 5 Ca sĩ Justin Nguyễn được sinh ra.
27 tháng 9 Ca sĩ Jeon Hye Bin được sinh ra.
??????
 • Chương trình Paris By Night đầu tiên được ghi hình tại Paris, Pháp.
 • Hương Lan xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi ấy bà mới 27 tuổi.

Giai đoạn 1984 - 2000

Ngày tháng Sự kiện tương ứng Ghi chú
1984
1 tháng 1 Ca sĩ Dương Triệu Vũ được sinh ra.
9 tháng 7 Ca sĩ Đan Nguyên được sinh ra.
28 tháng 8 Ca sĩ Vân Quỳnh được sinh ra.
?????? Ca sĩ Chế Linh bắt đầu thực hiện một dự án về văn hóa với trường đại học Sorbonne ở Pháp, nằm trong dự án nghiên cứu văn hóa Á Đông, nhằm để nghiên cứu về văn hóa Chàm.
1985
16 tháng 5 Ca sĩ Ánh Minh được sinh ra.
17 tháng 10 Ca sĩ Như Ý được sinh ra.
19 tháng 10 Ca sĩ Thiên Tôn được sinh ra.
?????? Gia đình Thái Thanh vượt biên sang Mỹ định cư và đi biểu diễn trở lại.
?????? Gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn định cư tại Toronto, Canada.
1986
5 tháng 12 Ca sĩ Ngọc Ngữ được sinh ra.
??????
 • Chương trình Paris By Night 2 được thực hiện vào ba năm sau chương trình đầu tiên.
 • Sơn Ca xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi bà 33 tuổi.
 • Elvis Phương xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi ấy ông đã 41 tuổi.
 • Phương Dung xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi ấy bà đã 40 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 3 được thực hiện.
 • Giao Linh xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi cô 37 tuổi.
 • Khánh Ly xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi bà đã 41 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Trường Sa vượt biên lần đầu thất bại và bị tù giam hai năm.
1987
16 tháng 1 Ca sĩ Quỳnh Anh (tên đầy đủ: Phạm Quỳnh Anh, là người Bỉ gốc Việt) được sinh ra.
5 tháng 2 Nghệ sĩ hài Trấn Thành được sinh ra.
10 tháng 2 Ca sĩ Lam Anh được sinh ra.
?????? Gia đình nữ ca sĩ Ánh Minh vượt biên và định cư tại Mỹ.
??????
 • Chương trình Paris By Night 4 được thực hiện.
 • Duy Quang xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông 37 tuổi.
 • Lynda Trang Đài xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 29 tuổi.
 • Lệ Thu xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc bà đã 44 tuổi.
 • Khánh Hà xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc bà đã 35 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 5 được thực hiện.
?????? Ca sĩ Roni Trọng (tên thật: Roni Trần Bình Trọng) được sinh ra.
3 tháng 12 Ca sĩ, bác sĩ Hương Giang được sinh ra.
?????? Don Hồ đoàn tụ với bố, sau đó là mẹ và chị đến từ Pháp.
1988
2 tháng 5 Ca sĩ Hà Thanh Xuân được sinh ra.
3 tháng 9 Ca sĩ Hoàng Nhung được sinh ra.
22 tháng 9 Nhạc sĩ Hamlet Trương được sinh ra.
29 tháng 9 Ca sĩ Mai Tiến Dũng được sinh ra.
11 tháng 11 Ca sĩ Châu Ngọc Hà (tên thật: Lưu Ngọc Hà) được sinh ra.
??????
 • Chương trình Paris By Night 6 được thực hiện.
 • Lưu Bích xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night. Lúc này cô mới 20 tuổi.
 • Họa Mi xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô 33 tuổi.
 • Tuấn Vũ xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night. Lúc này ông mới 29 tuổi.
N/A Album đầu tiên của trung tâm Thúy Nga, TNCD001 - Dạ Vũ Paris 1 - Tóc Mây được phát hành.
1989
6 tháng 2 Ca sĩ Adam Hồ được sinh ra.
13 tháng 3 Ca sĩ Hoàng Anh Khang được sinh ra. Hoàng Anh Khang là em trai của nữ ca sĩ Ngọc Anh.
13 tháng 5 Ca sĩ Tóc Tiên được sinh ra.
??????
 • Chương trình Paris By Night 7 được thực hiện.
 • Jo Marcel xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 51 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 8 được thực hiện.
 • Thanh Tuyền xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi đã 42 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 9 được thực hiện.
 • Nghệ sĩ Trần Văn Trạch xuất hiện với vai trò MC chương trình, khi ấy ông đã 65 tuổi. Ông chỉ xuất hiện đúng một chương trình duy nhất.
?????? Nhạc sĩ Trường Sa vượt biên lần thứ hai thành công.
1990
23 tháng 11 Ca sĩ Bạch Công Khanh được sinh ra.
?????? Chương trình Paris By Night 10 được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 11 được thực hiện.
 • Bạch Yến xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ấy bà đã 48 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Phạm Duy bắt đầu viết hồi ký, chia thành 4 cuốn sách.
?????? Gia đình ca sĩ Quang Lê định cư tại Mỹ.
?????? Nhạc sĩ Diệu Hương định cư tại Mỹ cùng gia đình.
1991
22 tháng 8 Nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua đời, hưởng dương 61 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 12 được thực hiện.
 • Don Hồ xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi ấy anh mới 29 tuổi.
 • Ái Vân xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi ấy bà đã 37 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night đặc biệt được thực hiện.
 • Chế Linh xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi đó ông đã 49 tuổi.
Đây là chương trình Paris By Night đầu tiên không được đánh số, nhằm mục đích kiêng kị số 13 (đây là chương trình PBN thứ 13).
??????
 • Chương trình Paris By Night 14 được thực hiện.
 • Ngọc Phu xuất hiện với vai trò MC trên sân khấu Paris By Night, khi ông 56 tuổi. Giống như Trần Văn Trạch, ông chỉ làm MC trong đúng một chương trình duy nhất.
 • Trizzie Phương Trinh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 25 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 15 được thực hiện.
 • Thái Châu xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 40 tuổi.
 • Anh Khoa xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 43 tuổi.
 • Trịnh Nam Sơn xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh đã 35 tuổi.
 • Dalena (tên thật: Dalena Morton) xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 27 tuổi.
 • Chí Tài cộng tác với trung tâm Thúy Nga với vai trò hòa âm.
?????? Ca sĩ Jeannie Mai đột ngột qua đời, hưởng dương 30 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Vũ Thành An định cư tại Mỹ.
1992
??????
 • Chương trình Paris By Night 16 được thực hiện.
 • Bảo Hân xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night. Lúc ấy cô chỉ mới 19 tuổi.
?????? Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn được Tô Văn Lai mời cộng tác với trung tâm Thúy Nga.
?????? Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn chấp thuận lời mời làm MC chương trình Paris By Night sắp tới của Tô Văn Lai.
??????
 • Chương trình Paris By Night 17 được thực hiện.
 • Nguyễn Ngọc Ngạn xuất hiện trên sân khấu Paris By Night với vai trò MC. Khi ấy ông đã 47 tuổi.
 • Ca sĩ Ý Lan xuất hiện trên sân khấu Paris By Night cùng lúc với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, khi ấy cô đã 34 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Tùng Châu được bảo lãnh sang Melbourne, Úc.
?????? Gia đình nhà thiết kế Thái Nguyễn định cư tại Mỹ.
28 tháng 11 Nhạc sĩ Y Vân qua đời, hưởng dương 59 tuổi.
Tháng 11 - 12
 • Chương trình Paris By Night 18, chủ đề Merry Christmas được thực hiện vào dịp lễ Giáng sinh.
 • Chí Tài xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ấy ông 34 tuổi.
 • Phương Loan xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 33 tuổi.
 • Tuấn Ngọc xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night vào lúc ông 45 tuổi.
Đây là chương trình Paris By Night đầu tiên được đặt một tựa đề nhất định.
1993
21 tháng 11 Ca sĩ Khải Đăng được sinh ra.
??????
 • Chương trình Paris By Night 19, chủ đề Tình Ca Phạm Duy - Tác Phẩm Và Con Người được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Phạm Duy xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 72 tuổi.
 • Ca sĩ Thái Thanh xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night, khi bà đã 59 tuổi.
 • Ca sĩ Thái Hiền xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô đã 35 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 20, chủ đề Tuyệt Phẩm được thực hiện.
 • Duy Trác xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 61 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 21, chủ đề Tình Ca Ngô Thụy Miên được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi ông 35 tuổi.
Ngô Thụy Miên là nhạc sĩ trẻ tuổi nhất được trung tâm Thúy Nga thực hiện riêng một chương trình về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông.
??????
 • Chương trình Paris By Night 22, chủ đề 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Lam Phương xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 56 tuổi.
Đây là chương trình đầu tiên được thực hiện để vinh danh nhạc sĩ Lam Phương.
??????
 • Chương trình Paris By Night 23, chủ đề Thế Giới Muôn Màu được thực hiện.
 • MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện lần đầu với vai trò MC trên sân khấu Paris By Night lúc cô mới 28 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 24, chủ đề 10th Anniversary được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Tùng Châu bắt đầu cộng tác với trung tâm Thúy Nga khi anh mới 29 tuổi.
1994
12 tháng 4 Nghệ sĩ Trần Văn Trạch qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Ông trở thành người đầu tiên qua đời sau khi đã cộng tác với trung tâm Thúy Nga.
?????? Ca sĩ Duy Quang đề nghị nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn xuất bản các tác phẩm của mình dưới dạng sách nói. Nhà văn đã chấp nhận ngay sau đó.
?????? Chương trình Paris By Night 25 được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 26, chủ đề Đêm Hoa Đăng - Sacrée Soirée 1 được thực hiện.
 • Nguyễn Hưng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night vào lúc 39 tuổi.
 • MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần đầu xuất hiện trên sân khấu như là một nghệ sĩ.
 • Tô Chấn Phong xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night lúc mới 28 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 27, chủ đề Tiếng Hát Với Cung Đàn Văn Phụng - Sacrée Soirée 2 được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Văn Phụng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc này ông đã 64 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 28, chủ đề Lam Phương 2 - Dòng Nhạc Tiếp Nối - Sacrée Soirée 3 được thực hiện.
?????? Chương trình Paris By Night 29, chủ đề In Las Vegas được thực hiện. Đây là chương trình đầu tiên được thực hiện tại Mỹ.

Sau đó, trung tâm Thúy Nga được tiết lộ rằng là đã có trụ sở đặt tại tiểu bang California ở Hoa Kỳ.

?????? Ca sĩ Tuấn Ngọc lập gia đình với nữ ca sĩ Thái Thảo, khi ấy ông đã 47 tuổi và Thái Thảo đã 33 tuổi.
1995
5 tháng 1 Ca sĩ Xuân Mai được sinh ra.
4 tháng 2 Celina Linh Thy được sinh ra.
1 tháng 7 Ca sĩ Hoài Lâm được sinh ra.
18 tháng 9 Nhạc sĩ Trúc Phương qua đời, hưởng dương 62 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 30, chủ đề Phạm Duy 2 - Người Tình được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 31 được thực hiện.
 • Ngọc Lan xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 39 tuổi.
 • Thanh Hà xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cô 26 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 32, chủ đề 20 Năm Nhìn Lại được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 33, chủ đề Nhạc Tình Đức Huy được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Đức Huy xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Paris By Night lúc ông 48 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 34, chủ đề Made In Paris được thực hiện.
 • Ban nhạc Boney M xuất hiện trong chương trình này.
?????? Ngọc Ngữ theo gia đình định cư tại Mỹ.
1996
1 tháng 5 Ca sĩ, nhạc sĩ Hùng Cường qua đời, hưởng dương 59 tuổi.
1 tháng 6 Ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp Hoàng Mỹ An được sinh ra.
17 tháng 9 Nhạc sĩ Lê Thương qua đời, hưởng thọ 82 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 35 được thực hiện.
 • Vân Sơn và Hoài Linh cùng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night. Lúc này Vân Sơn 35 tuổi, còn Hoài Linh mới 27 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 36, chủ đề In Houston được thực hiện.
 • Hồng Đào xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô 34 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 37, chủ đề In Las Vegas được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 38, chủ đề In Toronto được thực hiện.
 • Như Quỳnh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 26 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Vũ Thành An ghi danh học Cao học ngành Thần học tại Tổng Giáo phận Portland ở tiểu bang Oregon.
1997
?????? Chương trình Paris By Night 39, chủ đề Ánh Đèn Màu được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 40, chủ đề Mẹ được thực hiện.
 • MC, Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và trung tâm Thúy Nga dính phải scandal đầu tiên khi bị tình nghi hợp tác với chính quyền cộng sản.
??????
 • Chương trình Paris By Night 41, chủ đề Hoàng Thi Thơ - Một Đời Cho Âm Nhạc được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 68 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 42, chủ đề Giòng Nhạc Kỷ Niệm được thực hiện.
N/A Nhạc sĩ Diệu Hương sáng tác ca khúc Lặng Nhìn Ta Thôi. Ca khúc này đã mở ra một chuỗi những sáng tác mà sau này chúng trở nên rất thành công ở hải ngoại.
1998
?????? Chương trình Paris By Night 43, chủ đề Đàn Bà được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 44, chủ đề Tiền được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Trường Sa xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night lúc ông đã 58 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 45, chủ đề Vào Hạ được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 46, chủ đề 15th Anniversary Celebration được thực hiện.
 • Quang Minh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night lúc anh 39 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Lê Hựu Hà bắt đầu hợp tác với nhạc sĩ Tùng Châu để cùng sáng tác nhạc.
1999
29 tháng 6 Nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua đời, hưởng dương 58 tuổi.
17 tháng 12 Nhạc sĩ Văn Phụng qua đời, hưởng thọ 69 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 47, tựa đề Hoàng Thi Thơ 2 được thực hiện.
?????? Chương trình Paris By Night 48, tựa đề Hình Ảnh Cuộc Đời được thực hiện.
?????? Album đầu tiên mở màn series Top Hits của trung tâm Thúy Nga, TNCD193 - Top Hits 1 - Cà Phê Đắng Trở Lại được phát hành.
??????
 • Chương trình Paris By Night 49, tựa đề Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương được thực hiện.
 • Phi Nhung xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 27 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 50 được thực hiện.
 • Hạ Vy xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 22 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 51, tựa đề We Like To Party được thực hiện.
 • Loan Châu xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 26 tuổi.
 • Kiều Linh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 40 tuổi.
26 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 52, tựa đề Giã Từ Thế Kỷ được thực hiện.
 • Mạnh Quỳnh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 28 tuổi.
 • Thành Được xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 65 tuổi.
 • Phượng Liên xuất hiện lần đầu trên sân khâu Paris By Night, khi bà đã 52 tuổi.
?????? Ca sĩ Myra Trần (tên thật: Trần Minh Như) được sinh ra.
?????? Nhạc sĩ Lam Phương mắc tai biến khi đang tham dự tiệc tại nhà một người quen, dẫn đến liệt nửa người và phải sống phần đời còn lại trên xe lăn.
2000
25 tháng 1 Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng qua đời, hưởng dương 62 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 53, tựa đề Thiên Đường Là Đây được thực hiện.
 • Trường Vũ xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh 37 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 54, tựa đề In Concert được thực hiện.
 • Christophe/Daniel Bevilacqua xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 55 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 55, tựa đề Dưới Ánh Nắng Mặt Trời được thực hiện.
?????? Chương trình Paris By Night 56, tựa đề Những Dòng Nhạc Hôm Nay được thực hiện.
?????? Chương trình Paris By Night 57, tựa đề Thời Trang Và Âm Nhạc được thực hiện.
?????? Nhạc sĩ Vũ Thành An được đào tạo làm chức Phó Tế và phụ trách Đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại ở Portland, Oregon. Thời gian này, ông chỉ sáng tác nhạc thánh ca.

Thế kỉ XXI

Giai đoạn 2001 - 2013

Ngày, tháng Sự kiện tương ứng Ghi chú
2001
6 tháng 3 Ca sĩ Ngọc Lan qua đời vì bệnh đa xơ cứng, hưởng dương 44 tuổi.
1 tháng 4 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời vì bệnh tiểu đường, hưởng dương 62 tuổi.
23 tháng 9 Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua đời, hưởng thọ 72 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 58, tựa đề Những Sắc Màu Trong Kỷ Niệm được thực hiện.
 • Phương Diễm Hạnh lần đầu xuất hiện trên sân khấu Paris By Night.
 • Nhạc sĩ Từ Công Phụng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 59 tuổi.
?????? Chương trình Paris By Night 59, tựa đề Cây Đa Bến Cũ được thực hiện.
??????
 • Chương trình Paris By Night 60, tựa đề Thất Tình được thực hiện.
 • Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 28 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 61, tựa đề Sân Khấu Cuộc Đời được thực hiện.
 • Lương Tùng Quang xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 30 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 62, tựa đề Âm Nhạc Không Biên Giới được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Vũ Thành An xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 58 tuổi.
 • Như Loan xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 20 tuổi.
2002
??????
 • Chương trình Paris By Night 63, tựa đề Dòng Thời Gian được thực hiện.
 • Tú Quyên xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 25 tuổi.
 • Ngọc Hạ xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 22 tuổi.
 • Tâm Đoan xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 25 tuổi.
30 tháng 1
 • Chương trình Paris By Night 64, tựa đề Đêm Văn Nghệ Thính Phòng được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Tuấn Khanh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 69 tuổi.
 • Nhạc sĩ Nhật Trung xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 33 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 65, tựa đề Yêu được thực hiện.
 • Minh Tuyết xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 26 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 66, tựa đề Người Tình Và Quê Hương được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Trần Trịnh xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 65 tuổi.
 • Quang Lê xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi anh mới 22 tuổi.
??????
 • Chương trình Paris By Night 67, tựa đề In San Jose được thực hiện.
 • Lâm Nhật Tiến xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi anh 31 tuổi.
 • La Sương Sương xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cô 30 tuổi.
?????? Nữ danh ca Thái Thanh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 68.
2003
25 tháng 1 Chương trình Paris By Night 68, tựa đề Nửa Vầng Trăng được thực hiện.
12 tháng 2 Ca sĩ, nhạc sĩ Duy Khánh qua đời, hưởng thọ 67 tuổi.
16 tháng 3 Ca sĩ Hồ Văn Cường được sinh ra.
5 tháng 4 Chương trình Paris By Night 69, tựa đề Nợ Tình được thực hiện.
12 tháng 4
 • Chương trình Paris By Night 70, tựa đề Thu Ca được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 70 tuổi.
 • Nhạc sĩ Lê Dinh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 69 tuổi.
 • Hoàng Oanh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi bà đã 57 tuổi.
9 tháng 5 Nhạc sĩ Lê Hựu Hà qua đời vì tai biến mạch máu não, hưởng dương 57 tuổi.
Tháng 5 - Tháng 11 (?) Chương trình Paris By Night 71, tựa đề 20th Anniversary được thực hiện.
25 tháng 6 DVD chương trình Paris By Night 69 được phát hành.
2 tháng 10 DVD chương trình Paris By Night 70 được phát hành.
1 - 19 tháng 12 (?) DVD chương trình Paris By Night 71 được phát hành.
20 tháng 12
 • Chương trình Paris By Night 72, tựa đề Tiếng Hát Từ Nhịp Tim được thực hiện.
 • Bằng Kiều xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh 30 tuổi.
 • Hương Thủy xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 29 tuổi.
 • Vân Quỳnh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 19 tuổi.
?????? Ca sĩ Beckam Bằng Phương, con trai đầu của ca sĩ Bằng Kiều, được sinh ra.
2004
Tháng 3 DVD chương trình Paris By Night 72 được phát hành.
27 tháng 3
 • Chương trình Paris By Night 73, tựa đề Song Ca Đặc Biệt - The Best of Duets được thực hiện.
 • Hồ Lệ Thu xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 31 tuổi.
 • Dương Triệu Vũ xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 20 tuổi.
 • Don Hồ xuất hiện lần cuối trên sân khấu Paris By Night, cho đến khi anh xuất hiện trở lại trong PBN 94.
 • Trung Chỉnh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 61 tuổi.
 • Nhạc sĩ Văn Chung xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 76 tuổi.
29 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 74, tựa đề Hoa Bướm Ngày Xưa được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Huỳnh Anh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 72 tuổi.
 • Nhạc sĩ Nguyễn Hiền xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 77 tuổi.
 • Nhạc sĩ Song Ngọc xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 61 tuổi.
Nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã qua đời một năm sau đó.
24 tháng 6 DVD chương trình Paris By Night 73 được phát hành.
28 tháng 8
 • Chương trình Paris By Night 75, tựa đề Về Miền Viễn Đông - Journey to the Far East được thực hiện.
 • Adam Hồ xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi anh chỉ mới 16 tuổi.
 • Lâm Nhật Tiến xuất hiện lần cuối cùng trên sân khấu Paris By Night.
1 tháng 9 DVD chương trình Paris By Night 74 được phát hành.
30 tháng 10
 • Chương trình Paris By Night 76, tựa đề Xuân Tha Hương được thực hiện.
 • Trần Thu Hà xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 27 tuổi.
Đây là chương trình thuộc chủ đề mùa xuân/Tết nguyên đán được trung tâm Thúy Nga thực hiện.
10 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night 75 được phát hành.
2005
Tết Nguyên đán DVD chương trình Paris By Night 76 được phát hành.
5 tháng 3
 • Chương trình Paris By Night 77, tựa đề 30 Năm Viễn Xứ được thực hiện.
 • Thu Phương xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cô 33 tuổi.
28 tháng 4 DVD chương trình Paris By Night 77 được phát hành.
13 tháng 5 Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua đời, hưởng dương 62 tuổi.
11 tháng 6
 • Chương trình Paris By Night 78, tựa đề Đường Xưa được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Quốc Dũng xuất hiện trên sân khấu Paris By Night khi ông đã 54 tuổi.
 • Nhạc sĩ Châu Kỳ xuất hiện trên sân khấu Paris By Night khi ông đã 82 tuổi.
 • Nhạc sĩ Tùng Giang xuất hiện trên sân khấu Paris By Night khi ông đã 65 tuổi.
 • Ngọc Liên xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cô mới 23 tuổi.
11 tháng 8 DVD chương trình Paris By Night 78 được phát hành.
20 tháng 8
 • Chương trình Paris By Night 79, tựa đề Dreams được thực hiện.
 • Nguyễn Vương Định xuất hiện lần đầu trên màn hình sân khấu Paris By Night khi anh mới 22 tuổi.
 • Thùy Vân xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
29 tháng 10
 • Chương trình Paris By Night 80, tựa đề Tết Khắp Mọi Nhà được thực hiện.
 • Xuân Mai xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi chỉ mới 10 tuổi.
Xuân Mai trở thành người nhỏ tuổi nhất từng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
Tháng 11 DVD chương trình Paris By Night 79 được phát hành.
23 tháng 12 Nhạc sĩ Nguyễn Hiền qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.
?????? Đêm nhạc thính phòng nhằm mang tên Vinh danh Thái Thanh - tiếng hát vượt thời gian được tổ chức tại Montreal, Canada với sự tham gia của Thái Thanh cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng của thế hệ sau như Tuấn Ngọc, Ý Lan, Trần Thu Hà,... Lúc này bà đã 71 tuổi. Thái Thanh biểu diễn rất thành công, mặc dù tồn tại những tin đồn tiêu cực về sức khỏe và tuổi tác của bà.
2006
16 tháng 1 DVD chương trình Paris By Night 80 được phát hành.
21 tháng 1
 • Chương trình Paris By Night 81, tựa đề Âm Nhạc Không Biên Giới 2 được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Lữ Liên xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 89 tuổi.
 • Nghệ sĩ Hoàng Thi Thao xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 61 tuổi.
 • Jeon Hye Bin xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 23 tuổi.
 • Im Tae-kyung xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi anh 33 tuổi.
 • Kim Jong Kook xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 30 tuổi.
 • Hoài Tâm xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh 31 tuổi.
Nhạc sĩ Lữ Liên trở thành người lớn tuổi nhất từng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
Tháng 2 Tô Văn Lai về nước và tìm gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông để nhờ ông hợp tác thực hiện một chương trình Paris By Night dành riêng cho vị nhạc sĩ này.
25 tháng 3
 • Chương trình Paris By Night 82, tựa đề Tiếu Vương Hội được thực hiện.
 • Kiều Oanh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 32 tuổi.
20 tháng 4 DVD chương trình Paris By Night 81 được phát hành.
27 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 83, tựa đề Những Khúc Hát Ân Tình được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Xuân Tiên xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 85 tuổi.
 • Nhạc sĩ Thanh Sơn xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 68 tuổi.
 • Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 66 tuổi.
22 tháng 6 DVD chương trình Paris By Night 82 được phát hành.
2 tháng 7
 • Chương trình Paris By Night 84, tựa đề In Atlanta - Passport to Music & Fashion được thực hiện.
 • Thanh Trúc xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 35 tuổi.
 • Huỳnh Gia Tuấn và Roni Trọng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night (hai người trình diễn hai tiết mục khác nhau).
21 tháng 9 DVD chương trình Paris By Night 83 được phát hành.
21 tháng 10
 • Chương trình Paris By Night 85, tựa đề Xuân Trong Kỷ Niệm được thực hiện.
 • Tiến Dũng, chồng của nữ ca sĩ Tâm Đoan, xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
7 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night 84 được phát hành.
?????? Thái Thanh trở lại là nhân vật chính trong đêm nhạc Thái Thanh và ba thế hệ.
2007
25 tháng 1 DVD chương trình Paris By Night 85 được phát hành.
8 tháng 2
 • Chương trình Paris By Night 86, tựa đề PBN Talent Show - Semi-finals được thực hiện.
 • Huỳnh Thi (Paul Huỳnh), Khánh Ly, Hương Lan và nhạc sĩ Đức Huy xuất hiện lần đầu với vai trò giám khảo.
 • Hương Giang xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 20 tuổi.
 • Mai Tiến Dũng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh mới 19 tuổi.
 • Quỳnh Vi xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 24 tuổi.
 • Trịnh Lam xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh 33 tuổi.
Đây là chương trình tìm kiếm tài năng đầu tiên mà trung tâm Thúy Nga từng thực hiện và được "gắn mác" là một chương trình Paris By Night.
10 tháng 2
 • Chương trình Paris By Night 87, tựa đề PBN Talent Show - Finals được thực hiện.
 • Thái Thanh xuất hiện trở lại, thay thế Hương Lan đảm nhiệm vai trò giám khảo cuộc thi. Lúc này bà đã 72-73 tuổi.
 • Shanda Sawyer xuất hiện lần đầu, thay thế Khánh Ly đảm nhiệm vai trò giám khảo.
 • Quang Dũng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh 31 tuổi.
12 tháng 4 DVD chương trình Paris By Night 86 được phát hành.
26 tháng 4 DVD chương trình Paris By Night 87 được phát hành.
5 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 88, tựa đề Lam Phương - Đường Về Quê Hương được thực hiện.
 • Mai Quốc Huy xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh mới 29 tuổi.
Alan Carter xuất hiện lần đầu với vai trò đạo diễn chương trình.
13 tháng 5 Ca sĩ La Sương Sương qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng dương 34 tuổi.
1 tháng 7
 • Chương trình Paris By Night 89, tựa đề In Korea được thực hiện.
 • Thaifoon xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
 • Như Quỳnh xuất hiện lần cuối, trước khi xuất hiện trở lại trong PBN 98.
Thaifoon là rapper đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Paris By Night.
5 tháng 7 DVD chương trình Paris By Night 88 được phát hành.
30 tháng 8 DVD chương trình Paris By Night 89 được phát hành.
15 - 16 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 90, tựa đề Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam được thực hiện.
 • Mai Thiên Vân xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 25 tuổi.
13 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night 90 được phát hành.
N/A Nhạc sĩ Thái Thịnh sáng tác ca khúc Duyên Phận và đặc biệt dành nó cho nữ ca sĩ Như Quỳnh trong chương trình Paris By Night 90.
2008
6 tháng 1 Nhạc sĩ Châu Kỳ qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.
12 - 13 tháng 1
 • Chương trình Paris By Night 91, tựa đề Huế, Sài Gòn, Hà Nội được thực hiện.
 • Nguyệt Anh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 28 tuổi.
 • Minh Vương xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 58 tuổi.
13 tháng 3 MC La Thoại Tân qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.
27 tháng 3 DVD chương trình Paris By Night 91 được phát hành.
10 - 11 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 92, tựa đề Nhạc Yêu Cầu được thực hiện.
 • Nguyễn Thắng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 28 tuổi.
 • Cẩm Ly xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, lúc này cô 38 tuổi.
 • Quỳnh Anh (tên đầy đủ: Phạm Quỳnh Anh) xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night và trình diễn ca khúc Hello Vietnam (nguyên tác: Bonjour Vietnam bởi Marc Levoine, lời Anh: Guy Balbert), khi cô mới 21 tuổi.
 • Việt Hương xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc này cô 32 tuổi.
14 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 93, tựa đề Celebrity Dancing - Khiêu Vũ Của Các Ngôi Sao được thực hiện.
 • Tuấn Hùng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
Chương trình này chính là cuộc thi khiêu vũ của 14 ca sĩ trung tâm Thúy Nga.
3 tháng 7 DVD chương trình Paris By Night 92 được phát hành.
29 tháng 8 DVD chương trình Paris By Night 93 được phát hành.
20 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 94, tựa đề 25th Anniversary được thực hiện.
 • Don Hồ xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night.
 • Celina Linh Thy xuất hiện lần đầu tiên (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night.
21 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 95, tựa đề 25th Anniversary - Cảm Ơn Cuộc Đời được thực hiện.
 • Trịnh Hội xuất hiện lần đầu tiên (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night.
12 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night 94 được phát hành.
2009
22 tháng 1 DVD chương trình Paris By Night 95 được phát hành.
18 - 19 tháng 4
 • Chương trình Paris By Night 96, tựa đề Nhạc Yêu Cầu 2 được thực hiện.
 • Thanh Bùi xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 26 tuổi.
 • Ngọc Anh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 34 tuổi.
 • Nghệ sĩ hài Thúy Nga xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 33 tuổi.
 • Tóc Tiên xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 20 tuổi.
 • Lam Anh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 22 tuổi.
22 tháng 4
 • Chương trình Paris By Night 97, tựa đề Celebrity Dancing lần thứ 2 - Khiêu Vũ Của Các Ngôi Sao được thực hiện.
 • Diễm Sương xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 20 - 23 tuổi.
4 tháng 6 Nhạc sĩ Tùng Giang qua đời, hưởng thọ 68 tuổi.
25 tháng 6 DVD chương trình Paris By Night 96 được phát hành.
7 tháng 9 DVD chương trình Paris By Night 97 được phát hành.
18 - 19 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 98, tựa đề Fly With Us To Las Vegas được thực hiện.
 • Kỳ Phương Uyên xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 19 (hoặc 20) tuổi.
 • Như Quỳnh xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night.
 • Quỳnh Anh xuất hiện lần tiếp theo (và cũng là lần cuối cùng) trên sân khấu Paris By Night để trình diễn ca khúc mới nhất của cô vào thời điểm đó - I Say Gold (có cùng nguyên tác và lời Anh với bài Hello Vietnam trước đó).
Mặc dù chi phí của chương trình này lên tới 1.9 triệu USD, doanh thu phòng vé thu được chỉ có 700,000 USD.
10 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night 98 được phát hành.
2010
16 - 17 tháng 1
 • Chương trình Paris By Night 99, tựa đề Tôi Là Người Việt Nam được thực hiện.
 • Nguyễn Thắng xuất hiện lần cuối cùng trên sân khấu Paris By Night.
 • Ca khúc Duyên Phận được sáng tác ba năm trước, cuối cùng cũng được chính người được chọn (Như Quỳnh) thể hiện.
Sáu năm sau, ca khúc Duyên Phận trở thành một trong những top hits của trung tâm Thúy Nga.
20 tháng 1
 • Chương trình Paris By Night Divas được thực hiện.
 • Bảo Hân quyết định giải nghệ để sống cùng gia đình ở tuổi 37.
8 tháng 4 DVD chương trình Paris By Night 99 được phát hành.
17 tháng 5 Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 36 tuổi.
Tháng 6 DVD chương trình Paris By Night Divas được phát hành.
3 - 4 tháng 7
 • Chương trình Paris By Night 100, tựa đề Ghi Nhớ Một Chặng Đường được thực hiện.
 • Nguyễn Ngọc Ngạn phỏng vấn Bảo Hân lần cuối cùng sau khi cô tuyên bố giải nghệ trong PBN Divas.
 • Duy Quang xuất hiện lần cuối cùng trên sân khấu Paris By Night trước khi ông qua đời hai năm sau đó.
 • Chương trình Paris By Night 100 VIP Party được thực hiện ngay sau thành công của chương trình PBN 100.
Đây là chương trình kỷ niệm đầu tiên có sự xuất hiện của video In Memoriam để tưởng niệm các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã qua đời mà trước đó từng cộng tác với trung tâm Thúy Nga.
9 tháng 10 DVD chương trình Paris By Night 100 được phát hành.
13 - 14 tháng 11
 • Chương trình Paris By Night 101, tựa đề Hạnh Phúc Đầu Năm được thực hiện.
 • Nguyệt Anh, Thủy Tiên xuất hiện lần cuối trên sân khấu Paris By Night.
9 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night 100 VIP Party được phát hành.
2011
14 tháng 1 DVD chương trình Paris By Night 101 được phát hành.
12 - 13 tháng 2
 • Chương trình Paris By Night 102, tựa đề Nhạc Yêu Cầu - Tình Ca Lam Phương được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Lam Phương xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 74 tuổi.
15 tháng 4 DVD chương trình Paris By Night 102 được phát hành.
7 - 8 tháng 5 Chương trình Paris By Night 103, tựa đề Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam được thực hiện.
14 tháng 7 DVD chương trình Paris By Night 103 được phát hành.
3 - 4 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 104, tựa đề Beginnings được thực hiện.
 • Ánh Minh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 26 tuổi.
 • Chương trình Paris By Night 104 VIP Party được thực hiện ngay sau thành công của chương trình PBN 104.
16 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night 104 được phát hành.
?????? Đài truyền hình VietFaceTV được thành lập.
2012
21 tháng 1 Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời, hưởng thọ 69 tuổi.
Tết Nguyên đán DVD chương trình Paris By Night 104 VIP Party được phát hành.
17 - 18 tháng 3
 • Chương trình Paris By Night 105, tựa đề Người Tình - The Lovers được thực hiện.
 • Khánh Lâm xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
4 tháng 4 Nhạc sĩ Thanh Sơn qua đời, hưởng thọ 73 tuổi.
15 tháng 6 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 105 được phát hành.
8 tháng 7 Nhạc sĩ Lữ Liên qua đời, hưởng thọ 95 tuổi.
1 - 2 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 106, tựa đề Lụa - Silk được thực hiện.
 • Đình Bảo xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc này anh 31 tuổi.
 • Thiên Tôn xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 27 tuổi.
 • Anh Tú (quán quân cuộc thi V-Star năm 2012) xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
 • Chương trình Paris By Night 106 VIP Party được thực hiện ngay sau thành công của chương trình PBN 106.
11 - 12 tháng 11
 • Chương trình Paris By Night 107, tựa đề Nguyễn Ngọc Ngạn - 20 Năm Sân Khấu được thực hiện.
 • Giang Tử xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 68 tuổi.
19 tháng 12
 • DVD chương trình Paris By Night 106 được phát hành.
 • Ca sĩ Duy Quang qua đời, hưởng dương 62 tuổi.
21 tháng 12 Blu-ray chương trình Paris By Night 106 được phát hành.
2013
27 tháng 1 Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời, hưởng thọ 91 tuổi.
Tết nguyên đán DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 106 VIP Party được phát hành.
16 tháng 3 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 107 được phát hành.
23 - 24 tháng 3 Chương trình Paris By Night 108, tựa đề Thời Gian - Time được thực hiện.
31 tháng 5 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 108 được phát hành.
6 - 7 tháng 7
 • Chương trình Paris By Night 109, tựa đề 30th Anniversary được thực hiện.
 • Các ca sĩ đã từng cộng tác với trung tâm Thúy Nga đồng loạt xuất hiện trở lại: Dương Triệu Vũ, Hồ Lệ Thu, Elvis Phương, Khánh Hà, Họa Mi, Tuấn Ngọc, Bảo Hân, Tommy Ngô, Lynda Trang Đài, Tuấn Vũ, Châu Ngọc.
 • Chương trình Paris By Night 109 VIP Party được thực hiện ngay sau thành công của chương trình PBN 109.
Trong chương trình này, giọng hát của nam ca sĩ Duy Quang được tái hiện lại trên sân khấu để tưởng nhớ đến ông.
16 - 17 tháng 11
 • Chương trình Paris By Night 110, tựa đề Phát Lộc Đầu Năm được thực hiện.
 • Justin Nguyễn xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh 30 tuổi.
 • Nghệ sĩ Bảo Quốc xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 64 tuổi.
21 tháng 11 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 109 được phát hành.
13 tháng 12
 • Chương trình Paris By Night Gloria thứ nhất, tựa đề Cao Cung Lên được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Huỳnh Anh qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.
25 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night Gloria thứ nhất được phát hành.
30 - 31 tháng 12 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 109 VIP Party được phát hành.

Giai đoạn 2014 - 2018

Ngày tháng Sự kiện tương ứng Ghi chú
2014
1 tháng 1 Ca sĩ Hà Thanh qua đời, hưởng thọ 76 tuổi.
24 tháng 1 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 110 được phát hành.
24 - 25 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 111, tựa đề S được thực hiện.
 • Tuấn Quỳnh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
Đây là chương trình Paris By Night duy nhất trong lịch sử thực hiện chương trình mà tựa đề của nó chỉ có đúng một chữ cái.
21 tháng 8 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 111 được phát hành.
16 tháng 9 Ca sĩ Giang Tử qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Giang Tử qua đời chỉ 4 tháng sau khi chương trình PBN 111 được thực hiện.
27 - 28 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 112, tựa đề Đông được thực hiện.
 • Tâm Đoan xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night.
 • Long Đẹp Trai xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night.
21 tháng 11 Chương trình Paris By Night Gloria 2, tựa đề Để Chúa Đến được thực hiện.
19 tháng 12 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 112 được phát hành.
22 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night Gloria 2 được phát hành.
2015
10 - 11 tháng 1
 • Chương trình Paris By Night 113, tựa đề Phát Lộc Đầu Năm được thực hiện.
 • Hoàng Anh Khang xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 26 tuổi.
 • Tuấn Anh (tức Lê Anh Tuấn sau này) lần đầu xuất hiện trên sân khấu Paris By Night.
 • Hoài Lâm xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 20 tuổi.
 • Ngọc Ngữ xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 28-29 tuổi.
 • Khải Đăng xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 22 tuổi.
Đây là chương trình chủ đề xuân/Tết đầu tiên được thực hiện vào đầu năm (theo Dương lịch). Các chương trình cùng chủ đề trước đó đều được thực hiện vào cuối năm trước và phát hành DVD vào đầu năm sau.
11 tháng 2 Kênh Youtube chính thức của trung tâm Thúy Nga được thành lập.
13 tháng 2 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 113 được phát hành.
4 - 5 tháng 4
 • Chương trình Paris By Night 114, tựa đề Tôi Là Người Việt Nam 2 - 1975-2015 được thực hiện.
 • Hoàng Nhung xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cô mới 27 tuổi.
 • Nhà văn Nhật Tiến xuất hiện trên sân khấu Paris By Night như là khách mời khi ông đã 79 tuổi.
N/A Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Ánh Minh hợp tác với nhau, cùng sáng tác ca khúc Tôi Là Người Việt Nam.
5 tháng 6 MV ca khúc Tôi Là Người Việt Nam được đăng tải trên Youtube.
11 tháng 6 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 114 được phát hành.
4 - 5 tháng 7 Chương trình Paris By Night 115, tựa đề Nét Đẹp Á Đông được thực hiện.
9 tháng 10 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 115 được phát hành.
14 tháng 11
 • Chương trình Paris By Night 116, tựa đề Nụ Cười Đầu Năm được thực hiện.
 • Trấn Thành xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh mới 28 tuổi.
 • Trường Giang xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi anh 32 tuổi.
 • Ngọc Giàu xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi bà đã 60 tuổi.
 • Châu Ngọc Hà xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 27 tuổi.
 • Hoàng Mỹ An xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 19 tuổi.
Chương trình này tiếp nối chương trình PBN 82 về cấu trúc nội dung chương trình.
15 tháng 11
 • Chương trình Paris By Night 117, tựa đề Vườn Hoa Âm Nhạc được thực hiện.
 • Ánh Minh và Hương Giang xuất hiện lần cuối cùng trên sân khấu Paris By Night.
 • Các thí sinh V-Star Kids 2015 đồng loạt xuất hiện: Jenny Đan Anh, Victoria Thúy Vi, Lena Phương Vy, Hugo Hiếu Nguyễn, Đức Khang, Celine Thiên Ân Huỳnh, Rachele Thảo Vi.
23 tháng 12
 • DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 116 được phát hành.
 • Nghệ sĩ hài Kiều Linh qua đời sau 8 tháng chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 56 tuổi.
?????? Nhạc sĩ Vũ Thành An bất ngờ quay trở lại với những bài "không tên".
2016
29 tháng 1 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 117 được phát hành.
14 tháng 4 Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời, hưởng thọ 76 tuổi.
17 tháng 4 Phần trình diễn ca khúc Duyên Phận của Như Quỳnh trong PBN 99 được đăng tải trên Youtube, tạo nên làn sóng mới xoay quanh nữ ca sĩ Như Quỳnh cũng như đối với dòng nhạc bolero.
7 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 118, chủ đề 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Đức Huy xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night, lúc ông đã 69 tuổi.
 • Nguyễn Mạnh Cường xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night với vai trò MC.
 • Đan Nguyên xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc anh 32 tuổi.
 • Hoàng Thúy Vy xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
 • Nguyễn Hồng Nhung xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô 35 tuổi.
 • Trần Thu Hà xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night với nghệ danh mới là Hà Trần.
8 tháng 5
 • Chương trình Paris By Night 119, chủ đề Nhạc Vàng Muôn Thuở được thực hiện.
 • Hoàng Oanh, Trường Vũ, Chế Linh, Thanh Tuyền, Phi Nhung, Tuấn Vũ đồng loạt xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night.
30 tháng 6 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 118 được phát hành.
21 tháng 7 DVD chương trình Paris By Night 19 được phát hành như là bản làm lại băng VHS của chương trình này.
3 tháng 9 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 119 được phát hành.
8 - 9 tháng 10
 • Chương trình Paris By Night 120, chủ đề Còn Chút Gì Để Nhớ được thực hiện.
 • Vũ Khanh xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 62 tuổi.
 • Nguyễn Hưng xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night sau hai năm vắng bóng.
 • Tóc Tiên xuất hiện lần cuối trên sân khấu Paris By Night trước khi xuất hiện trở lại trong PBN 130.
29 tháng 10 Phần trình diễn ca khúc Lại Nhớ Người Yêu của Đan Nguyên trong PBN 119 được đăng tải trên Youtube. Chính ca khúc này đã tạo nên hiện tượng âm nhạc mới xoay quanh nam ca sĩ Đan Nguyên và góp phần tăng sức mạnh lên phong trào hát nhạc bolero ở Việt Nam.
3 - 4 tháng 12
 • Chương trình Paris By Night 121, chủ đề Song Ca Nhạc Vàng được thực hiện.
 • Hà Thanh Xuân xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc cô mới 28 tuổi.
 • Đặng Hà Duy xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
 • Khải Đăng chính thức cộng tác với trung tâm Thúy Nga sau chương trình này.
21 tháng 12 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 120 được phát hành.
2017
26 tháng 1 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 121 được phát hành.
1 - 2 tháng 4
 • Chương trình Paris By Night 122, tựa đề Duyên Phận được thực hiện, tròn một năm sau thành công của ca khúc Duyên Phận trên Youtube.
 • Nghệ sĩ Kim Tiểu Long xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
23 tháng 6 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 122 được phát hành.
15 - 16 tháng 7
 • Chương trình Paris By Night 123, tựa đề Ảo Ảnh được thực hiện.
 • Ảo thuật gia Jason Latimer xuất hiện lần đầu (và cũng là lần duy nhất) trên sân khấu Paris By Night.
 • Nghệ sĩ hài Trung Dân xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi ông đã 50 tuổi.
 • Như Ý xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, lúc này cô 32 tuổi.
3 tháng 9 Chương trình liveshow Paris By Night Divos được thực hiện.
11 - 12 tháng 11 Chương trình Paris By Night 124, tựa đề Anh Cho Em Mùa Xuân được thực hiện.
29 tháng 11 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 123 được phát hành.
1 tháng 12 Chương trình Paris By Night Gloria 3, tựa đề Hoan Ca Maria được thực hiện.
22 tháng 12 DVD chương trình Paris By Night Gloria 3 được phát hành.
2018
18 tháng 1 DVD chương trình liveshow Paris By Night Divos được phát hành.
22 tháng 1 Nhạc sĩ Văn Chung qua đời, hưởng thọ 89 tuổi.
9 tháng 2 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 124 được phát hành.
23 tháng 2 John Pierre Barry, đạo diễn của 15 chương trình Paris By Night đầu tiên, qua đời, hưởng thọ 70 tuổi.
26 tháng 2 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời, hưởng thọ 85 tuổi.
29 tháng 4 Chương trình Paris By Night 125, tựa đề Chiều Mưa Biên Giới được thực hiện để tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Đây là chương trình PBN đầu tiên được thực hiện để vinh danh một nhạc sĩ mà người đó đã qua đời.
26 - 27 tháng 5 Chương trình Paris By Night 126, tựa đề Hành Trình 35 Năm (Phần 1) được thực hiện, mở đầu cho bộ ba chương trình "kỷ niệm 35 năm" vào nửa cuối năm 2018.
26 tháng 7 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 125 được phát hành.
8 - 9 tháng 9
 • Chương trình Paris By Night 127, tựa đề Hành Trình 35 Năm (Phần 2) được thực hiện.
 • Nhạc sĩ Vũ Thành An xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night, lúc này ông đã 75 tuổi.
14 tháng 10 Nhạc sĩ Song Ngọc qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. Nhạc sĩ Song Ngọc là nhạc sĩ cuối cùng tham gia chương trình Paris By Night 74 - Hoa Bướm Ngày Xưa mà đã qua đời.
19 tháng 10 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 126 được phát hành.
26 tháng 10 Đêm chung kết V-Star mùa thứ 5.
28 tháng 10 Đêm trao giài V-Star mùa thứ 5.
14 tháng 12 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 127 được phát hành.
15 - 16 tháng 12
 • Chương trình Paris By Night 128, tựa đề Hành Trình 35 Năm (Phần 3) - Feel The Lights được thực hiện.
 • Ngọc Hương xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night.
 • Chương trình Paris By Night 35th Anniversary VIP Party được tổ chức ngay sau thành công của series kỷ niệm này.
31 tháng 12 Chương trình Paris By Night 35th Anniversary VIP Party được đăng tải trên Youtube.

Giai đoạn 2019 - 2020

Ngày tháng Sự kiện tương ứng Ghi chú
2019
1 tháng 3 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 128 được phát hành.
7 tháng 3 Nhạc sĩ Vũ Thành An về Việt Nam để thực hiện công tác thiện nguyện và phổ biến những bài "không tên" mới của mình. Nhạc sĩ lưu lại tại Việt Nam trong vòng 1 tháng.
1 tháng 6 Hoàng Mỹ An nhận được học bổng của Đại học Nam California (USC) ngay lần sinh nhật thứ 23 của mình.
18 tháng 6 Nghệ sĩ, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao qua đời, hưởng thọ 73 tuổi.
29 - 30 tháng 6
 • Chương trình Paris By Night 129, tựa đề Dynasty được thực hiện.
 • Beckam Bằng Phương và Hồ Văn Cường xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cả hai chỉ mới 16 tuổi (hai người không xuất hiện trong cùng một phần trình diễn).
 • Tuấn Ngọc, Thúy Anh, Thái Hiền và Thái Thảo xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night.
 • Sau chương trình này, CEO Marie Tô tuyên bố rằng trung tâm sẽ không thể thực hiện chương trình Paris By Night ở Planet Hollywood nữa vì chi phí quá cao.
22 tháng 7 MV đầu tay của Hoàng Mỹ An, Ai Cũng Có Một Tình Yêu Để Quên (sáng tác: Trang Pháp) được đăng tải trên Youtube.
1 tháng 9
 • Liveshow Thanh Tuyền - Một Đời Cho Âm Nhạc được thực hiện để kỷ niệm 55 năm ca hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.
 • Ngọc Huyền xuất hiện lần đầu trên sân khấu liveshow do trung tâm Thúy Nga tổ chức khi đã 49 tuổi.
 • Hà Tiên xuất hiện lần đầu trên sân khấu liveshow do trung tâm Thúy Nga tổ chức khi mới 15 - 16 tuổi.
8 tháng 11 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 129 được phát hành.
23 - 24 tháng 11 Chương trình Paris By Night 130, tựa đề In Singapore - "Glamour" được thực hiện.
Cuối tháng 12 Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn dính scandal nói xấu tổng thống Mỹ Donald Trump, tạo nên làn sóng phản đối nhà văn trong cộng đồng người Việt hải ngoại (đặc biệt đối với những thế lực thù địch nhà văn) và những kẻ "bồi bút" cố tình "ăn theo" phong trào này.
2020
Tết Nguyên đán Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn xin lỗi khán giả vì scandal mới xảy ra của mình.
20 tháng 2 DVD và Blu-ray chương trình Paris By Night 130 được phát hành.
Tháng 3
 • Dịch bệnh COVID-19 (virus Vũ Hán) bùng phát trên thế giới, dẫn đến việc những hoạt động tụ tập đông người bị hạn chế.
 • Trung tâm Thúy Nga tạm hoãn việc thực hiện các chương trình Paris By Night trong năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh.
17 tháng 3 Ca sĩ Thái Thanh qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ của bà được tổ chức trong phạm vi gia đình vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
16 tháng 4 Ca sĩ, nhạc sĩ Christophe/Daniel Bevilacqua qua đời vì nhiễm COVID-19, hưởng thọ 74 tuổi.
26 tháng 4 MV ca khúc Áo Trắng Áo Xanh được đăng tải trên Youtube.
10 tháng 5 Chương trình Thúy Nga Music Box #1, tựa đề Tâm Tình Mẹ với sự xuất hiện của hai nữ ca sĩ Hương Lan và Ý Lan được thực hiện và công chiếu, chính thức bắt đầu dự án Thúy Nga Music Box để tạm thời thay thế các chương trình Paris By Night.
31 tháng 5 Chương trình Thúy Nga Music Box #2, với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân, được công chiếu.
7 tháng 6 Nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.
9 tháng 6 Chương trình Thúy Nga Music Box #3, tựa đề Nơi Tình Yêu Bắt Đầu với sự xuất hiện Bằng Kiều và Lam Anh, được công chiếu.
16 tháng 6 Chương trình Thúy Nga Music Box #4, tựa đề Nhớ Người Yêu với sự xuất hiện của Trường Vũ và Như Quỳnh, được công chiếu.
20 tháng 6 Chương trình Thúy Nga Music Box #5, tựa đề Tình Cha với sự xuất hiện của các ca sĩ Tuấn Vũ, Mai Thiên Vân và Mạnh Quỳnh, được công chiếu.
26 tháng 6 MV accoustic ca khúc Hoa Nở Không Màu (sáng tác: Nguyễn Minh Cường) thể hiện bởi nam ca sĩ Hoài Lâm được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của anh. Trước đó, ca khúc này được thể hiện bởi nữ ca sĩ Lam Anh trong Thúy Nga Music Box #3.
1 tháng 7 Tập đầu tiên của series chương trình truyền hình Say I Do có sự tham gia của nhà thiết kế Thái Nguyễn (vai trò thiết kế trang phục) được công chiếu trên Netflix.
11 tháng 7 Chương trình Thúy Nga Music Box #6, tựa đề Tình Ca Thái Thịnh với sự xuất hiện của các ca sĩ Như Ý, Lương Tùng Quang và Diễm Sương, được công chiếu.
13 tháng 7 Ca sĩ Hoàng Anh Khang chính thức kết hôn với một người phụ nữ người Nhật gốc Việt ở tuổi 31.
18 - 19 tháng 7
 • Kênh Youtube chính thức của trung tâm Thúy Nga thực hiện livestream với CEO Marie Tô, Như Quỳnh và Thanh Hà.
 • Chương trình Thúy Nga Music Box #7, tựa đề Chỉ Có Em với sự xuất hiện của Don Hồ và Thanh Hà được công chiếu.
Trung tâm Thúy Nga dự định sẽ thu hình chương trình Paris By Night 131 tại Bangkok, Thái Lan và Paris By Night 132 tại Las Vegas.
26 tháng 7 Chương trình Thúy Nga Music Box #8, tựa đề Tuyết Lạnh với sự xuất hiện của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng các ca sĩ Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà, được công chiếu.
29 tháng 7 MV ca khúc Hoa Nở Không Màu thể hiện bởi Lam Anh được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của trung tâm Thúy Nga. Đây là MV đầu tiên của trung tâm Thúy Nga được thu hình theo chuẩn 4K.
2 tháng 8 Chương trình Thúy Nga Music Box #9, tựa đề Dĩ Vãng với sự xuất hiện của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và ca sĩ Ý Lan, được công chiếu.
9 tháng 8 Chương trình Thúy Nga Music Box #10, tựa đề Giờ Này Anh Ở Đâu? với sự xuất hiện của Thanh Tuyền và Phương Hồng Quế, được công chiếu.
23 tháng 8 MV ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi (sáng tác: Nguyễn Minh Cường) thể hiện bởi Như Quỳnh được đăng tải trên Youtube.
29 tháng 8 MV ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi thể hiện bởi Như Quỳnh cán mốc 1 triệu lượt xem, đạt thứ hạng 33 trên tab thịnh hành vào lúc 0 giờ.
30 tháng 8 Chương trình Thúy Nga Music Box #11, tựa đề Yêu Lại Từ Đầu với sự xuất hiện của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng với Ngọc Anh và Nguyễn Hồng Nhung, được công chiếu. Đây là chương trình Thúy Nga Music Box đầu tiên có sự bảo trợ của một doanh nghiệp nhất định (cự thể là DND Gel).
6 tháng 9 Chương trình Thúy Nga Music Box #12, tựa đề Tình Ca Lam Phương với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hương Lan cùng với CEO Marie Tô với vai trò MC, được công chiếu.
13 tháng 9 Chương trình Thúy Nga Music Box #13, tựa đề Top Hits 2002 - 2020 với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Minh Tuyết cùng với Ngọc Hân và Đăng Vinh, được công chiếu.
14 tháng 9 Nhà văn Nhật Tiến (tên thật: Bùi Nhật Tiến) qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.
19 tháng 9 Nguyễn Quang Định, nhân viên kỹ thuật camera của đài VietFaceTV và trung tâm Thúy Nga, qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư gan, hưởng dương 49 tuổi.
20 tháng 9 Chương trình Thúy Nga Music Box #14, tựa đề Người Đứng Sau Hạnh Phúc với sự xuất hiện trở lại của Don Hồ và Như Ý, được công chiếu.
27 tháng 9 Chương trình Thúy Nga Music Box #15, tựa đề Nhớ Nhau Hoài với sự xuất hiện trở lại của Tuấn Vũ, cùng với hai nữ ca sĩ Hương Thủy và Hạ Vy, được công chiếu.
1 - 3 tháng 10 MV ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi thể hiện bởi Như Quỳnh cán mốc 3 triệu lượt xem.
5 tháng 10 Chương trình Thúy Nga Music Box #16, tựa đề Tình Ca Lê Quang với sự xuất hiện của Bằng Kiều, Thanh Thảo, nhạc sĩ Lê Quang, Quang Dũng, Đan Trường và Cam Thơ, được đăng tải.
10 - 11 tháng 10 Chương trình Thúy Nga Music Box #17, tựa đề Chợt Nhớ với sự xuất hiện của Lam Anh và Trần Thái Hòa, được công chiếu.
12 tháng 10 MV ca khúc Người Em Yêu là Anh (sáng tác: Hùng Quân) thể hiện bởi Như Ý được đăng tải.
17 - 18 tháng 10 Chương trình Thúy Nga Music Box #18, tựa đề Tình Ca Phú Quang & Lam Phương với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Ngọc Anh, được công chiếu.
24 - 25 tháng 10 Chương trình Thúy Nga Music Box #19, tựa đề Tình Khúc Nhật Ngân với sự xuất hiện của Hương Lan, Ngọc Ngữ và Băng Tâm, được công chiếu.
30 tháng 10 MV ca khúc Em Thật Đáng Thương (sáng tác: Hùng Quân) thể hiện bởi Lam Anh, được công chiếu.
31 tháng 10 Kênh Youtube chính thức của trung tâm Thúy Nga đạt 4 triệu lượt theo dõi vào lúc 21 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam).
8 tháng 11 Chương trình Thúy Nga Music Box #20, tựa đề Nếu Có Kiếp Sau với sự xuất hiện của Trịnh Lam và Quỳnh Vi, được công chiếu.
9 tháng 11 Nhạc sĩ Lê Dinh qua đời, hưởng thọ 86 tuổi.
11 - 12 tháng 11 MV ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa (sáng tác: Ngân Giang) thể hiện bởi Hương Thủy được công chiếu.
15 tháng 11 Chương trình Thúy Nga Music Box #21, tựa đề Tình Ca Diệu Hương với sự xuất hiện trở lại của cặp song ca Don Hồ - Thanh Hà cùng với sự xuất hiện lần đầu của nhạc sĩ Diệu Hương, được công chiếu.
22 tháng 11 Chương trình Thúy Nga Music Box #22, tựa đề Gặp Lại Cố Nhân với sự xuất hiện trở lại của Hương Thủy và Mạnh Quỳnh, được công chiếu.
28 tháng 11 Video ca khúc Duyên Phận trong Paris By Night 99 đạt 100 triệu lượt xem trên Youtube vào lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam).
30 tháng 11 Chương trình Thúy Nga Music Box #23, tựa đề Bài Tình Ca Cho Em với sự xuất hiện của Bằng Kiều, Thiên Tôn và Đình Bảo, được công chiếu.
6 tháng 12 MV ca khúc Sao Không Thấy Anh Về (sáng tác: Duy Khánh) trình bày bởi Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà, được công chiếu.
9 tháng 12 Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ, hưởng dương 62 tuổi.
12 - 13 tháng 12 Thi hài nghệ sĩ Chí Tài được đưa về Hoa Kỳ.
13 tháng 12 Chương trình Thúy Nga Music Box #24, tựa đề Hai Mùa Noel với sự xuất hiện của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ và Tuấn Vũ, được công chiếu.
16 tháng 12 MV ca khúc Hai Mùa Noel (sáng tác: Đài Phương Trang) trình bày bởi Hoàng Nhung, được công chiếu.
20 tháng 12 MV ca khúc Nhớ Một Ánh Sao (sáng tác: Lê Dinh) trình bày bởi Băng Tâm, được công chiếu.
22 tháng 12 Nhạc sĩ Lam Phương (tên thật: Lâm Đình Phùng) qua đời, hưởng thọ 83 tuổi.
Giáng sinh DVD liveshow Thanh Tuyền - Một Đời Cho Âm Nhạc được phát hành. DVD liveshow duy nhất được phát hành trong năm 2020.
31 tháng 12 Chương trình Thúy Nga Music Box #25, tựa đề Happy New Year 2021 - Xin Tình Yêu Ở Lại với sự xuất hiện của Như Quỳnh và Tâm Đoan, được công chiếu theo giờ Los Angeles, California, Mỹ.

2021

Ngày, tháng Sự kiện Ghi chú
1 tháng 1 Chương trình Thúy Nga Music Box #25, tựa đề Happy New Year 2021 - Xin Tình Yêu Ở Lại với sự xuất hiện của Như Quỳnh và Tâm Đoan, được công chiếu theo giờ Việt Nam.
3 - 4 tháng 1 Tang lễ nhạc sĩ Lam Phương được cử hành.
15 tháng 1 Ca sĩ Lệ Thu qua đời vì COVID-19, hưởng thọ 77 tuổi. Lệ Thu trở thành nghệ sĩ đầu tiên từng cộng tác với trung tâm Thúy Nga mà nhiễm COVID-19.
28 tháng 1
 • Nhạc sĩ Xuân Tiên bước sang tuổi 100, trở thành nhạc sĩ sống lâu nhất trong làng tân nhạc Việt Nam.
 • MV ca khúc Phố Vắng Em Rồi sáng tác bởi nhạc sĩ Mạnh Phát, thực hiện bởi nữ ca sĩ Hoàng Nhung, được công chiếu.
29 tháng 1 Tang lễ cố ca sĩ Lệ Thu được cử hành.
??????
 • Chương trình Paris By Night 131, chủ đề Xuân Hy Vọng được thực hiện.
 • Phương Hồng Quế xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night, khi bà đã 67 - 68 tuổi.
 • Phương Loan xuất hiện trở lại trên sân khấu Paris By Night, khi cô đã 61 - 62 tuổi.
 • Ngọc Huyền xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cô đã 51 tuổi.
 • Diễn viên Kim Hiền xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi cô 39 tuổi.
 • Phùng Ngọc Huy xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night khi anh 35 - 36 tuổi.
 • Myra Trần (tên thật: Trần Minh Như) xuất hiện lần đầu trên sân khấu Paris By Night, khi cô mới 21 - 22 tuổi.
6 tháng 2 MV ca khúc Lý Mừng Xuân (Daiki, Bảo Duy Đinh) thực hiện bởi Lương Tùng Quang, Diễm Sương và Hoài Tâm, được đăng tải.
7 tháng 2 Chương trình Paris By Night 131 được công chiếu trên Facebook với giá $8 tại Mỹ lúc 11 giờ trưa (theo giờ Việt Nam) hoặc 179,000 đồng tại Việt Nam.
8 tháng 2 MV accoustic ca khúc Xuân Này Có Về Không? (Nguyễn Văn Chung) thực hiện bởi Myra Trần được công chiếu.
10 tháng 2 Ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Anh qua đời vì COVID-19, hưởng thọ 72 tuổi.
12 tháng 2
 • DVD chương trình Paris By Night 131 được phát hành.
 • Chương trình Paris By Night 131 được công chiếu trên Youtube miễn phí.
Đây là chương trình Paris By Night đầu tiên được phát hành sau một năm.
19 tháng 2 Blu-ray chương trình Paris By Night 131 được phát hành.
23 tháng 2 Tang lễ nghệ sĩ Quốc Anh được cử hành.
27 - 28 tháng 2 Chương trình Thúy Nga Music Box #26, tựa đề Chiều Tím với sự tham gia của Lệ Thu, Phương Hồng Quế và Trần Thái Hòa, được công chiếu.
28 tháng 2 Phần trình diễn ca khúc Nếu Xuân Này Vắng Anh (sáng tác: Bảo Thu) của Phương Loan trong Paris By Night 131 đạt 1 triệu lượt xem vào lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam).
13 - 14 tháng 3 Chương trình Thúy Nga Music Box #27, tựa đề Kim với sự tham gia của Carol và Connie Kim, được công chiếu.
19 tháng 3 Lễ cầu nguyện 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Chí Tài được cử hành.
27 - 28 tháng 3 Chương trình Thúy Nga Music Box #28, tựa đề Tôi Đã Mong Mình Quên với sự tham gia của Bằng Kiều và Minh Tuyết, được công chiếu.
10 - 11 tháng 4 Chương trình Thúy Nga Music Box #29, tựa đề Duyên Kiếp với sự tham gia của Như Quỳnh và Trường Vũ, được công chiếu.

Một số sự kiện chưa rõ năm

Ngày tháng Sự kiện tương ứng Giả thuyết (nếu có, đặt ra bởi quản trị viên)
18 tháng 2 Ca sĩ Hoàng Thúy Vy được sinh ra. Căn cứ vào Facebook cá nhân cho thấy, cô tốt nghiệp trường THPT Bùi Thị Xuân vào năm 1997, suy ra cô sinh năm 1979, nhưng điều này khá "khó hiểu" vì nhan sắc của Hoàng Thúy Vy không cho thấy rằng cô đã trải qua tuổi 40 (trừ trường hợp các tấm ảnh của Hoàng Thúy Vy trên Facebook đều là những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa), nên điều này hiện vẫn chưa được xác thực.
22 tháng 3 Ca sĩ Diễm Sương được sinh ra. Có nguồn tin cho rằng Diễm Sương sinh năm 1986.
?????? Nhạc sĩ Ngọc Trọng được sinh ra. Có khả năng nhạc sĩ Ngọc Trọng được sinh ra vào khoảng từ năm 1946 trở đi, vì nhạc sĩ Ngọc Trọng là em trai của nhà văn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn (Nguyễn Ngọc Ngạn sinh năm 1945).
?????? Lê Đại, con trai út của cố danh ca Thái Thanh, qua đời. Có khả năng Lê Đại đã qua đời vào khoảng từ năm 1997 trở đi, vì Lê Đại tốt nghiệp trường Long Beach vào năm 1996 và có công việc ổn định ngay sau đó.
?????? Shanda Sawyer được sinh ra. Có khả năng Shanda Sawyer được sinh ra từ năm 1968 trở về trước, vì các lý do sau:
 • Bà đã từng học bậc high school (tương đương với bậc trung học phổ thông ở Việt Nam) và cao đẳng, do vậy có thể suy ra rằng bà bắt đầu sự nghiệp năm 22-23 tuổi.
 • Bà đã cộng tác với trung tâm Thúy Nga hơn 20 năm (tính đến năm 2015) và đã cùng trung tâm Thúy Nga thực hiện hơn 100 chương trình Paris By Night (rất có thể bà đã cộng tác với trung tâm trước cả khi Paris By Night 15 được thực hiện).
6 tháng 9 Ca sĩ Đăng Vinh được sinh ra. Đăng Vinh chỉ có thể được sinh ra trong khoảng từ năm 1983 đến năm 1988 vì Minh Tuyết và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc đã từng gọi Đăng Vinh bằng em và Hoàng Anh Khang cũng tự xưng là em khi nói với Đăng Vinh (Minh Tuyết sinh năm 1976, Võ Hoài Phúc sinh năm 1982 và Hoàng Anh Khang sinh năm 1989).

Thông tin bên lề

 • Mặc dù các nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Trầm Tử Thiêng, Lê Thương, Duy Khánh, Đặng Thế Phong, Anh Việt Thu, Trần Quang Lộc, Trịnh Công Sơn, Vinh Sử, Ngọc Sơn, Y Vân, Lê Hựu Hà và Trúc Phương chưa một lần nào được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác nhưng vì các dòng nhạc của các tác giả đều có ảnh hưởng rất lớn đối với trung tâm cũng như các nhân vật từng xuất hiện trong các chương trình Paris By Night (hoặc đối với dòng nhạc bolero vốn là thể loại được nhiều người nghe và ủng hộ nhất của trung tâm vào thời điểm hiện tại) nên họ vẫn được ghi tên trong dòng thời gian này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.