Wikia Thúy Nga - Paris By Night
Wikia Thúy Nga - Paris By Night

Example usage:

{{Thuy Nga CD
|title1=Example
|image1=Example
|caption1=Example
|tên_cd=Example
|ca_sĩ_(đĩa_phát_hành_riêng)=Example
|năm_phát_hành=Example
|số_tncd=Example
|số_top_hits=Example
|số_bài_hát=Example
|tổng_thời_lượng=Example
}}